👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema trygghet

Skapad 2020-11-06 10:06 i Harvestadsskolan Linköping
Grundskola 2

Innehåll

Pedagogisk planering

 

Tema: Trygghet

 Du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 

 • utveckla goda kamratrelationer

 •   pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling.

 •   utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle.

 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.

 

med centralt innehåll och koppling till styrdokument:

 

LGR11:

 • ·   Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle.

 • ·   Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.

 • ·   Byggande och konstruktion med hjälp av olika material och redskap.

 •  

 

Mål:

Målen beskriver vad eleverna ska lära av undervisningen. När målen formuleras blir förmåga och centralt innehåll, verksamhetens behov samt elevernas intresse viktiga utgångspunkter.

 • Att eleven vet vilken mentor som är sin.

 • När eleven känner sig trygg att prata med sin mentor.

 

Uppföljning & Utvärdering: 

Beskriv hur ni ska dokumentera och utvärdera hur väl målen har nåtts.

 •  Undervisning/ arbetssätt:

Beskriv de aktiviteter och det innehåll som eleverna kommer att få möta för att nå målen.

 • Arbeta in de nya färg grupperna

 • Digital Presentation av dagen,  Ugglans veckostruktur

 • Att eleven vet vilken mentor som är sin.

 • När eleven känner sig trygg att prata med sin mentor. Elevinflytande: 

Beskriv hur eleverna ges inflytande över arbetet.

 • Elever lämnar önskemål

 • Fria lekenReflektion & framgångsfaktorer:                                                                                                                                   

Beskriv hur ni går vidare efter avslutat arbete och vad ni tar med er.

 • Utvärdering