Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden

Skapad 2020-11-06 10:20 i Fontinskolan Kungälv
Grundskola 4 – 6 Historia
Människor har alltid velat veta mer om världen runt omkring sig. Du kommer att få lära dig om medeltiden och de upptäcker, händelser och uppfinningar som de gjorde då och hur det har påverkat hur vi lever idag. Från och med vecka 46 och framåt kommer vi att fördjupa oss i detta.

Innehåll

Under arbetsområdet kommer du alltså att få lära dig mer om:

 • Hur samhället var uppbyggt under medeltiden
  • De fyra stånden
  • Hansan
  • Vad man trodde på och varför
  • Hur det skiljer sig från vikingatiden
 • Viktiga personer
  • Olof Skötkonung
  • Drottning Margaretha
  • Birger Jarl
  • Ansgar
 • Viktiga händelser
  • Upptäcktsresor
  • Kalmar unionen
  • Digerdöden
  • Enandet av Sverige
  • Kristnandet av Sverige

 

Det här kommer du att göra:

 • Läsa i en bok och svara på frågor
 • Titta på filmer
 • Diskutera i klassen
 • Träna på att resonera

När arbetet är slut ska du ha utvecklat din förmåga att:

 • Tolka historiska händelser
 • Granska källor och deras användbarhet
 • Reflektera kring historia i olika sammanhang - utvecklingsled
 • Använda historiska begrepp

För att se hur du nått målen med arbetet, kommer jag att bedöma dina kunskaper på följande sätt:

 • Diskussioner
 • Skriftliga inlämningar

Det här ska bedömas

 • Hur bra du känner till viktiga personer och vad de gjorde
 • Hur bra du resonerar kring hur och varför samhället förändrats
 • Hur du jämför medeltiden med nutid
 • Hur du använder dig av historiska källor

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Medeltiden

Kunskaper om hur det var under medeltiden samt vad som hände

* Kristnandet av Sverige * Städers framväxt * De fyra stånden * Kalmar unionen * Upptäcktsresor * Digerdöden
--->
--->
--->
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
Du har koll på några av de viktiga händelserna under medeltiden. Du visar vad du kan genom att föra enkla resonemang och förklarar till viss del varför händelserna kunde ske.
Du har koll på de flesta av de viktiga händelserna under medeltiden. Du visar vad du kan genom att föra utvecklade resonemang och du förklarar varför händelserna kunde ske.
Du har koll på de viktiga händelserna under medeltiden. Du visar vad du kan genom att föra välutvecklade resonemang och du förklarar varför händelserna kunde ske samt kopplar det till relevant information.

Historiska källor

* Resonera kring likheter och skillnader i framställning av historiska personer * Resonera kring olika källors användbarhet och trovärdighet * Använda historiska källor för att tolka historien
--->
--->
--->
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6

Hi
Medeltiden, en lärandematris

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Namnet Medeltiden
Du vet varför tiden mellan 1050 och 1520 i Sveriges historia kallas för Medeltiden.
Jag kan kortfattat beskriva minst ett av skälen till att perioden kallas för Medeltiden.
Jag kan beskriva varför denna period kallas för Medeltiden. .
Jag kan utförligt beskriva varför denna period kallas för Medeltiden.
Personer
Du känner till några personer och händelser under tidsperioden och orsaker och konsekvenser av dessa händelser och handlingar samt om vi kan se spår av något än idag.
Jag berättar om någon person under Medeltiden samt berättar om något spår det har fått i vår tid.
Jag berättar om några personer under Medeltiden samt berättar om några spår det har fått i vår tid.
Jag berättar om många personer under Medeltiden samt berättar om flera spår det har fått i vår tid.
Människors liv
Du har kunskaper om hur människor levde i olika samhällsklasser
Jag berättar om minst två saker om hur människor levde under Medeltiden.
Jag berättar om minst fyra saker om hur människor levde under Medeltiden.
Jag berättar om minst sex saker om hur människor levde under Medeltiden.
Resonemang och samband
Du förstår bakgrunden till, och sambanden mellan, olika historiska händelser under Medeltiden.
Jag berättar om minst en händelse under Medeltiden och kan ge exempel på någon orsak och konsekvens samt berättar om något spår det har fått i vår tid.
Jag berättar om minst två händelser under Medeltiden och kan ge exempel på några orsaker och konsekvenser samt berättar om några spår det har fått i vår tid.
Jag berättar om minst tre händelser under Medeltiden och kan ge flera exempel på olika orsaker och konsekvenser samt berättar om flera spår det har fått i vår tid.
Ord och begrepp
Ord och begrepp: Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om denna tidsperiod (epok, tidsperiod, Medeltid, fogde, digerdöd, kloster, riddare, privilegier, Hansan, universitet, boktryckarkonst, ärkebiskop, korståg, pest, borg, munk, plog, harv, stånd, ständer, adel, präster, borgare, bönder, ståndsriksdag, skatt, nunna, Heliga Birgitta, Kalmarunionen, Unionstiden, uppror, inbördeskrig, Stockholms blodbad )
Jag visar att jag förstår några historiska ord och begrepp genom att jag förklarar dem.
Jag visar att jag förstår flera historiska ord och begrepp genom att jag förklarar dem och använder mig av dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Jag visar att jag förstår flera historiska ord och begrepp genom att jag förklarar dem och använder mig av dem på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: