Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trollets aktionsfråga 2 HT 20

Skapad 2020-11-06 10:20 i Trollbacken Stenungsund
Förskola
Kan digitala verktyg påverka barns möjlighet till kunskap i utbildningen?

Innehåll

Nuläge: 

Vi har i vår barngrupp 19 barn, varav 6 stycken är pojkar. Vi har i vår pedagog grupp valt att välja att vi har olika områden som vi fokuserar på . Ett av dessa områden är digitalt användande. Vi beslöt att kartlägga om och hur barnen pratar kring digitala verktyg. Är det bara som spel och film  eller vet barnen om det kan finnas andra möjligheter att använda dessa redskap.

Vi valde att kartlägga under  ca två veckor genom observationer och gruppintervjuer.  I observationerna var hur och om de pratar om digitala redskap i sin fria lek och hur de pratar.  Vi pedagoger valde olika sätt att dokumentera dessa kartläggningar bl a med observationsdokument eller minnesanteckningar. I intervjuerna i grupp ställde vi frågor om de vet vad man kan använda mobiltelefon till. För att tydliggöra för barnen vad de sa gjorde vi en mindmap, som vi sedan har hängt upp på väggen.

Förskolans prioriterade mål: 

1) Utveckla arbetet med barnens demokratiska rättigheter

2) Utveckla den digitala processen i undervisningen

Lpfö:

Förskolan ska se till att barnen ges förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens genom att ge dem möjlighet att utveckla en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen.

Varje barn ska få använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande  

 

Vi valde frågan för att kunna avgöra om digitala verktyg kan:

  • användandet av de digitala verktygen skapa fler lärtillfällen?
  • får barnen ett större intresse, kunskap inom andra områden än just de digitala? 
  • skapar vår aktion fler diskussioner och lärande?
  • kan det synliggöra aktiviteter och  och på så sätt stimulera lärprocesser?
  • etiskt förhållningssätt

Vad gör vi?

Vi har satt upp alfabetet med QR koder som barnen kan få scanna när de vill. Vi är mer aktiva med att använda våra Ipads tillsammans med barnen. De får i större utsträckning fota, delta i de sökningar kring fakta, bilder osv som vi gör och vill ta fram. Vi samtalar om vilka olika funktioner som t ex en mobil telefon kan ha.  

Barnen har även fått arbeta med Blueboten. De har fått undervisning i hur man programmerar. Vilket stimulerar den matematiska utvecklingen.  

De har bl a fått leta upp sina bokstäver och programmerat Blutboten att hitta till sin bokstav. De har fått leta upp olika QR koder genom att ge Blueboten kommandon för att komma till den kod de ville 

 

Utifrån ett etisks hänsynstagande frågar vi alltid barnen om det är ok att ta kort på dem eller det som de gjort.  Detta för att påvisa för barnen att man inte får använda t ex telefonen och ta kort hur som helst. 

 

Vi använder t ex ipads till att i undervisningen titta på filmer från t ex UR play och Mittavtryck (sopsamlarmonster)  

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: