Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vale 7 kapitel 1-5 ( Repaso 1)

Skapad 2020-11-06 10:25 i Mårtenskolan Lunds för- och grundskolor
Du lär dig att hälsa och prata om dig själv. Du lär dig också att beskriva någon och säga var något ligger. Dessutom lär du dig lite om Sydamerika och Spanien.
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Repetition av årskurs 6 samt att kunna böja regelbundna och oregelbundna verb i presens.

Innehåll

Vale 7 kapitel 1-5

Mål för elev

Du ska kunna formulera dig i tal och skrift så att du kan göra dig förstådd i vardagliga situationer. Du ska kunna förstå enklare hörövningar och texter. Du ska kunna berätta lite om ett land på spanska och repetera hur du presentera dig själv och andra samt ställa frågor.

Innehåll

Arbetsområdet avser förmågorna tala, skriva, höra, läsa.

Genomförande

Du ska kunna:

 • Hälsa
 • Presentera dig
 • Berätta lite om dig själv.
 • Fråga andra om dem själva.
 • Säga några färger på spanska
 • Räkna från 0-100
 • Säga ett antal klädesplagg och beskriva vad en person har på sig
 • Säga om något är till höger, i mitten eller till vänster.
 • Fråga och berätta var någon kommer ifrån.
 • Berätta lite om Spanien, Latinamerika och Sverige.
 • Obestämd och obestämd artikel " el/la" "los/las", "un/una"
 • oregelbundna verb- ser, tener, estar 
 • regelbundna verb (-ar -er -ir) inklusive "llevar"-att ha på sig/bära

Uttalsregler läsa och översätta texter lyssna och förstå vardagliga texter föra enkla samtal

Bedömning

Bedömningen avser din förmåga att formulera dig i tal och skrift med ord och fullständiga meningar. Bedömningen sker fortlöpande under lektionstid i form av aktivitet och avslutas med ett skriftligt prov kapitel 1-5 den 27 november. 

Matriser

M2
Spanska Vale 7 kapitel 1-5

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skriftligt förmåga - PROV
Att uttrycka sig på spanska i skrift.
Nivå 1 I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. Du talar och skriver med mycket korta meningar och kan svara mycket kortfattat på frågor. Du har ett enkelt basordförråd. Du gör fel som stör men det påverkar inte begripligheten. Exempel: Me llamo Sara. Tengo 14 años.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. Du talar och skriver mer beskrivande och med ett utökat ordförråd. Du gör enstaka grammatiska- och ordvalsfel, men det påverkar inte begripligheten. Du använder olika bindeord för att binda samman dina satser, så att den röda tråden blir tydlig. Exempel: Me llamo Sara y vivo en Lund con mi familia en un piso grande. Tengo un gato negro.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du talar och samtalar utan att behöva stanna upp så att det stör kommunikationen. Du skriver med ett visst flyt. Exempel: Me llamo Sara y soy sueca. Vivo con mis padres, mis hermanos y mi hermana. No me gusta el colegio pero me gusta mucho jugar al ordenador.
Hörförståelse - PROV
Förstå och tolka innehållet i talat språk
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Förmåga att anpassa språket efter mottagare
Grammatik - att unna böja regelbundna verb samt några oregelbundna verb HUR? - Läxförhör
Nivå 1 I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: