Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årsplanering PRRPRR02

Skapad 2020-11-06 10:29 i Kungshögaskolan Mjölby
Planering för PRRPRR02 som kommer genomföras primärt med språket Swift. De praktiska resultaten av övningarna kommer primärt gestaltas i appar för iOS, macOS och iPadOS
Gymnasieskola Programmering
Vi följer Skolverkets "Centrala innehåll" - Vi börjar med repetition av PRRPRR01. - Efter att ha fördjupat oss i OOP gör vi ett prov. - Vi går in i mera avancerad Swift samtidigt som vi praktiserar kunskapen genom att skapa ett antal iOS appar . Till en början fortsätter vi med UIKit, men kommer efter ett tag också studera SwiftUI. Dina appar samt prov kommer att vara underlag för bedömning. Vi kommer studera olika sätt att lagra data - internt i enheten men också externt. Dataöverföring görs primärt med JSON. Det blir också prov på databaser, CRUD samt hur vi i en app skapar och konsumerar JSON. När du behärskar behärskar det vi hittills beskrivit kommer vi börja specialisera oss - det är då upp till dig att hitta ett område du vill fördjupa dig inom. Ditt slutprojekt kommer också bedömas.

Innehåll

 

Pedagogisk planering för arbetsområde: 

Playgrounds och appar.

Från programmering 1 är du väl bekant med hur du arbetar med playgrounds samt hur du skapar appar.

Vi kommer fortsätta som förra året med att producera kod i Xcode varvat med föreläsningar. Dock kommer svårighetsgraden öka.

Vad?

Programmering 2 - PRRPRR02

Genomgång kursplanen

Kort om kursens innehåll

Installera/uppdatera programvara

Repetition från 1:an

Swift grunder

Datatyper

ifElse/Switch

Textmanipulation

Collections

Array

Set

Dictionaries

map

flatMap

Closures

Loops

Enumerationer

Class/Struct

UIKit

TableView

OOP

Grunderna för klasserna, objekt, egenskaper och metoder.

Arv, inkapsling och polymorfism.

Skapande av klasser och objekt i ett objektorienterat programspråk utifrån tidigare analys och design.

Användning av klasser och att genom arv förändra beteende hos klasser som ingår i egna och andras klasshierarkier och standardbibliotek.

Swift - avancerad

Användning

Generiska klasser och metoder.

Scope - variablers och metoders synlighet och livslängd.

Stark och svag samt statisk och dynamisk typning.

Swift/Python/JavaScript - en jämförelse

Identifierares synlighet och livslängd.

Det valda programspråkets kontrollstrukturer.

Undantagshantering.

Databaser

Skrivning och läsning av lagrad data.

NSUserDefaults

SQLite

Utveckling av program som nyttjar kommunikation över internet.

Firebase

PostgreSQL

SwiftUI/UIKit

Design av lämplig lösning ur föregående analys med lämpligt verktyg och metoder som klassdiagram.

Skapande av användarvänliga gränssnitt.

Fördjupningsområden

AR

Hand & Body detection / OSC ->

Swift-Arduino

Externa bibliotek

ServerSideSwift - Vapor

Varför?

Genom att arbeta med ovan nämnda punkter har du en relativt solid grund att stå på för att självständigt kunna utveckla appar. Du är också väl förberedd för högskolestudier i programmering.

Hur?

Vi kommer varva föreläsningar med övningar och uppgifter. När kursen är klar har du skrivit ett antal appar.  Vi arbetar i huvudsak i utvecklingsverktyget Xcode, som är ett proffesionellt verktyg som används av miljontals utvecklare världen över för att skapa iOS och macOS appar.

Bedömning?

Bedömningen görs på olika grunder
Dels kommer läraren göra observationer - hur utvecklar du din kunskap i i Swift samt hur du utvecklar din problemlösningsförmåga. Det ges ofta uppgifter i for av hemläxor. prov kommer vara ett viktigt underlag för bedömningen av din utveckling. Genom samtal om hur du löser olika problem kommer läraren skaffa ytterligare underlag för bedömningen.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Grunderna för klasserna, objekt, egenskaper och metoder.
  Prr  -
 • Arv, inkapsling och polymorfism.
  Prr  -
 • Skapande av klasser och objekt i ett objektorienterat programspråk utifrån tidigare analys och design.
  Prr  -
 • Användning av klasser och att genom arv förändra beteende hos klasser som ingår i egna och andras klasshierarkier och standardbibliotek.
  Prr  -
 • Generiska klasser och metoder.
  Prr  -
 • Variablers och metoders synlighet och livslängd.
  Prr  -
 • Stark och svag samt statisk och dynamisk typning.
  Prr  -
 • Identifierares synlighet och livslängd.
  Prr  -
 • Det valda programspråkets kontrollstrukturer.
  Prr  -
 • Undantagshantering.
  Prr  -
 • Analys, nedbrytning och modellering av programmeringstekniska problem med lämpligt analysverktyg, till exempel användningsfall.
  Prr  -
 • Design av lämplig lösning ur föregående analys med lämpligt verktyg och metoder som klassdiagram.
  Prr  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: