Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Election debate

Skapad 2020-11-06 10:32 i Storsjöskolan Umeå
Grundskola 7 – 9 Engelska
The students have been working in groups with the political views of the American political parties. The group assignment is assessed during a political debate between two groups. The assessment is of course individual and not group-based.

Matriser

En
En - Debate

F
E
C
A
Förmåga att välja och använda texter från olika medier
Eleven har inte nått målet än
Eleven väljer texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använder det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven väljer texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använder det valda materialet i sin egen produktion och inter- aktion.
Eleven väljer texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använder det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Förmåga att formulera sig muntligt
Eleven har inte nått målet än
Eleven formulerar sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
Eleven formulerar sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Eleven formulerar sig rela­tivt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Förmåga att uttrycka sig muntligt
Eleven har inte nått målet än
Eleven uttrycker sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven uttrycker sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Eleven uttrycker sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: