Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Analys Skapare - verk - tid

Skapad 2020-11-06 10:50 i Enskede skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Svenska Svenska som andraspråk
Nu ska vi jobba med analys igen. Vi ska jobba med hur man kan kan koppla ett verk till den som skapat/skrivit texten och hur verket har påverkats av när den skrevs. Alltså hur verket har blivit påverkad av hur samhället såg ut, vilka frågor som var viktiga när verket skrevs.

Innehåll

Vi kommer först repetera vad man skulle tänka på i en sådan här analys. Sedan under . 46 kommer ni öva på att göra en sådan  analys genom att analyser Karin Boyes dikt Ja visst gör det ont. Under v. 47 kommer vi gå igenom era svar på övningsanalysen och försöka lära oss något av övningen och sedan kommer ni få starta med att förbereda er egen analys. Se nedan för instruktioner om den egna analysen. 
 

Uppgift - egen analys

 1. Välj ett verk att analysera. Det kan vara en låt, en bok, en dikt, krönika eller en novell.  
 2. Välj hur du vill presentera din analys, muntligt framför klassen, skriftligt eller att du spelar in dig när du gör din analys. 
 3. Läs på och söka fakta om skaparen, alltså den personen som gjort verket. Tänk på att använda olika sorters källor när du söker fakta och skriv ner dem på en källförteckning. Tänk också på att använda dig av trovärdiga källor. 
 4. Gör en analys och försök dra kopplingar mellan verket och skaparen och dra egna slutsater som du diskuterar. Svara på dessa frågor: 
  • Varför tror du att skaparen valde att ta upp de frågor och händelser hen gör i sitt verk? Utifrån de kunskaper du nu har om skaparen, vilka kopplingar kan du se mellan innehållet i verket och det du vet om personen? Tror du att innehållet i denna text är typisk för hen? Varför/Varför inte?  
  • Vilket år skapades verket? Vad säger verket om den samtid vi lever i? Kan man se tydliga tecken på att det skrevs/gjordes när den skapades? Skulle innehållet varit annorlunda om verket skrevs för 20 år sedan? Skulle det vara annorlunda om texten skrevs idag? Eller till och med 20 år längre fram? 
 5. Glöm inte att skriva en källförteckning i slutet av analysen. Du som gör analysen muntligt lämnar in källförteckningen separat, 
 

All information ligger även i uppgiften på teams. Väljer du att skriva en analys skriver du i uppgiften. Väljer du att spela in kan du skicka till min mail: emelie.aberg@edu.stockholm.se 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
  Sv  E 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  E 9
 • Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
  Sv  C 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  C 9
 • Eleven för också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
  Sv  A 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  A 9
 • Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
  Sv  E 9
 • Eleven drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
  Sv  C 9
 • Eleven drar då väl underbygg­da slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
  Sv  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: