Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Textil bild

Skapad 2020-11-06 10:55 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Slöjd
Under det här arbetet kommer du att skapa en egen bild med hjälp av tyg, tryck och textila tekniker som applikation och broderi.

Innehåll

Mål för elev

Du ska med hjälp av det material som presenteras tillverka en textil bild. Du ska kombinera några olika textila tekniker och lära dig några olika sätt att brodera. Ditt arbete ska monteras till en färdig produkt. Det kan tex bli en tavla eller en kudde, men du kan även skapa en bild på en väska, en tröja eller på något annat färdig föremål. 

 

Innehåll

Inspirationsbilder

Tekniker för att skapa bilder, tex tryck, applikation och broderi.

Verktyg och material.

Textila bilder genom tiderna och i några olika kulturer. 

 

Genomförande

Du kommer att arbeta enskilt. Du börjar med skissning och tryck. Därefter överför du din bild till tyget och skapar bilden genom att använda dig av applikation och broderi. Genomgångar kommer att hållas gemensamt eller enskilt beroende på ditt och gruppens behov. 

Loggbok skrivs i slutet av varje lektion. Utvärdering görs i slutet av arbetet. 

 

Redovisning

Du ska fylla i din planering med text och bild i din loggbok. När du är klar ska du utvärdera ditt arbete.

 

Elevinflytande

 

Utifrån det inspirationsmaterial som finns får du skissa på och tillverka en bild efter din egen idé. 

 

Matriser

Sl
Bedömningen gäller

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Slöjdföremål
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
Använda redskap
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
Tillvägagångssätt
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Inspirationsmaterial
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Pröva och ompröva
Eleven kan pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Eleven kan pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Eleven kan systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Arbetsprocessen
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Ge omdömen
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Tolka
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: