Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kompisböcker -barnkonventionen

Skapad 2020-11-06 10:57 i Förskolan Lär-Kan Lekeberg
Förskola
Tillsammans med barnen läsa och arbeta med kompisböckerna som är baserade på barnkonventionen. Personalen vill introducera materialet för barnen, då barnkonventionen och dess innehåll är viktig! Alla barn är lika mycket värda och har olika rättigheter som vi vill uppmärksamma.

Innehåll

Personalen på avdelningen Solrosen har valt att under vecka 46 och 47 påbörja att arbeta med några av de tio små kompisböcker baserade på barnkonventionen. Under kompetensutvecklingsdagen 26 oktober arbetade vi i arbetslagen med barnkonventionen och många tankar och funderingar väcktes hos oss i personalen.

Solrosens personal vill främja och utveckla barnens vetskap om vilka rättigheter som finns och vad dem betyder för barnen. Vid samlings situation innan lunch kommer en av böckerna att läsas och sedan kommer vi arbeta med några frågor som finns till varje bok på lite olika sätt som genom att tillexempel; samtala med barnen, göra tankekartor och diagram osv.  Vi väljer även att under v.46 erbjuda barnen att skapa och pyssla i ateljén tillsammans med några kompisar och en fröken i mindre grupper. V.47 väljer vi att besöka skogen tillsammans och se vad barnen är intresserade av och se vad vårt framtida arbetet kommer fortsätta med.

Planering för v.46

Tisdag: 

Bok- Lika värde (artikel 2- alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.)  + erbjuda pyssel

 

Onsdag:

Bok- En egen plats (artikel 16- Varje barns rätt till privatliv ska respekteras.)

 

Torsdag: 

Bok- Få vård (artikel 24- Varje barn har rätt att åtnjuta bästa uppnåeliga hälsa och rätt till sjukvård. Traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa ska avskaffas.) + erbjuda pyssel

Planering för v.47

 

Tisdag: 

Bok- Äta mat (artikel 6 -Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.)  + gå till skogen

 

Onsdag:

Bok- Känna trygghet (artikel 6 - Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling. )

 

Torsdag:  

Bok- Barnets bästa (artikel 3 - Barnets bästa ska komma i främsta rum vid alla beslut som rör barn.)

Kopplingar till läroplanen

 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: