Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema naturmaterial

Skapad 2020-11-06 11:06 i Kurveröd ULNA Förskolor
Förskola
Hejejebe

Innehåll

Fokus inom ateljén

IKT (utforskar ägg) iPads,projektor, overhead

nytt mål naturkunskap (material/ information)

barnens inflytande över temat

språk (bokstäver)

 

tänkta aktiviteter 

*tryck med olika material tex löv.

*limma ihop natur material och skapa nya saker

*skapa bokstäver av naturmaterial

*göra om bilder i redigeringsprogram.

*utforska strukturer i naturen.

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
    Lpfö 18
  • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: