Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik - Ritningslära och produktanalys

Skapad 2020-11-06 11:21 i Nya Elementar Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Fysik

Innehåll

Under den här kursen kommer vi att arbeta med ritningslära och produktanalys. Vi kommer att ha ett större projekt som berör  dessa delar där ni kommer att göra en planritning i skala samt göra en produktanalys av 2 tekniska artefakter eller system hemma.  

Vi kommer att ha 3 lektioner i veckan där vi kommer blanda föreläsningar med eget arbete och en del praktiska uppgifter. Allt vi gör kommer att samlas i en portfolio, som kommer att vägas in i bedömningen av området. Minst ett större projekt kommer också att genomföras och redovisas som inlämning. 

Planering, genomgångar och information om läxor hittar ni på min padlet

https://padlet.com/andreaspersson/teknik8p

  •  

Prov

Ett E-prov kommer att genomföras i slutet av kursen.

 

Bedömning

Allting vi gör på lektionerna tillsammans med ett prov och projektredovisningar kommer att utgöra grunden till den bedömning som ges. Både skriftlig och muntlig förmåga bedöms.

Matriser

Fy
Teknik - Projekt "Planritning"

Ej nått tillräckliga kunskaper
E
C
A
Förmåga att:
identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  • Tk
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Förmåga att:
använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer
  • Tk
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Förmåga att:
analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  • Tk
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Förmåga att:
värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö
  • Tk
Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: