Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Period 3 Nobel

Skapad 2020-11-06 11:45 i Vittra Sollentuna Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Biologi Fysik Kemi
Under period 3 ska du göra flera laborationer. Syftet är du tränar att göra systematiska undersökningar och förklarar dina resultat med hjälp av teori i biologi, kemi och fysik. Ditt mål är att skriva två laborationsrapporter.

Innehåll

Syte

Du tränar att göra systematiska undersökningar och förklarar dina resultat med hjälp av teori i biologi, kemi och fysik.

 

Mål

Skriva två laborationsrapporter

 

Bedömning  

 

 

Vad bedömer lärare? Lärare bedömer din förmåga att

1. redovisa ditt resultat

2. koppla det till det du undersöker med hjälp av teori

3. analysera resultat genom att till exempel jämföra

4. ge förslag på hur du kan göra undersökningen bättre

5. du kan komma på nya egna frågeställningar

6. hitta felkällor, beskriva och förklara

 

Hur och när bedömer lärare? Eleven bedöms utifrån 

1. arbete på lektionerna

2. laborationsrapport

 

Undervisning 

Undervisningen sker främst i klassrummet med 

1. gemensamma genomgångar

2. utförande av experiment

3. läsa teori

4. korta filmer

5. instuderingsfrågor 

6. Besökt till Nobelmuseum 9/12 - kan komma att av restriktioner påverkas på grund av covid-19

 

Material 

1. Schoolidoo

2. Övriga länkar till relevant litteratur

3. Lärare delar ut papper/häfte med material

 

*All information om olika experiment och det vi gör på lektionerna finns i Google Classroom.

Uppgifter

 • Uppgift 2 ABO system

 • Uppgift 2 ABO system

 • Uppgift 1 Syra och bas

 • Uppgift 2 ABO system

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till biologiska modeller och teorier.
  Bi  E 9
 • Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
  Bi  E 9
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Bi  E 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till biologiska modeller och teorier.
  Bi  C 9
 • Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
  Bi  C 9
 • Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Bi  C 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till biologiska modeller och teorier.
  Bi  A 9
 • Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
  Bi  A 9
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Bi  A 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier.
  Fy  E 9
 • Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
  Fy  E 9
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Fy  E 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
  Fy  C 9
 • Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
  Fy  C 9
 • Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Fy  C 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
  Fy  A 9
 • Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
  Fy  A 9
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Fy  A 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
  Ke  E 9
 • Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
  Ke  E 9
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Ke  E 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier.
  Ke  C 9
 • Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
  Ke  C 9
 • Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Ke  C 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier.
  Ke  A 9
 • Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
  Ke  A 9
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Ke  A 9

Matriser

Fy Bi Ke
Bedömning av laboration och laborationsrapport

Planering

Här bedöms din förmåga att planera en laboration utifrån en frågeställning. Det bedöms även i vilken grad du tänker på vilka felkällor som kan finnas.
 • Ke  7-9   Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
F
E
C
A
Material
Beskriver endast en liten del av det materiel som behövs.
Beskriver i stort vilket materiel som behövs.
Beskriver vilket materiel som behövs.
Beskriver tydligt vilket materiel som behövs.
Utförande
Har bara påbörjat en planering.
Bidrar till en planering som, efter bearbetning, går att arbeta utifrån .
Gör en planering som, efter lite bearbetning, går att arbeta utifrån.
Gör en planering så att det går att arbeta systematiskt utifrån dess beskrivning.
Hypotes
Ingen hypotes.
Gör ett försök att formulera en hypotes utifrån frågeställningen.
Formulerar en hypotes utifrån frågeställningen och gör ett försök att motivera den utifrån sina kunskaper och erfarenheter.
Formulerar en hypotes som förklaras utifrån frågeställningen och använder sig då av tidigare kunskaper och erfarenheter på ett välgrundat sätt
Felkälla
Inget förslag på felkälla.
Har något förslag på felkälla.
Har förslag på någon felkälla och beskriver den något mer ingående.
Beskriver hur felkällor kan minimeras samt ger motiveringar till dessa.

Genomförande

Här bedöms din förmåga att genomföra en underökning. Man tittar på hur du använder materiel och att du kan arbeta utifrån en planering. Det är även viktigt att du visar att du tänker på säkerheten då du arbetar.
 • Ke  7-9   Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
F
E
C
A
Genomförande
Genomför endast någon del av undersökningen.
Genomför undersökningen utifrån en given planering eller utifrån sin egen, med hjälp och stöd.
Genomför undersökningen utifrån sin planering, med viss hjälp.
Genomför undersökningen på ett strukturerat sätt utifrån sin planering.
Utrustning och säkerhet
Använder utrustningen på ett felaktigt och ibland riskfyllt sätt.
Använder utrustningen på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Använder utrustningen på ett säkert och fungerande sätt.
Använder utrustningen på ett säkert och fungerande, effektivt sätt.

Redovisning och analys

Här bedöms din förmåga att redovisa ditt resultat och koppla det till frågeställningen som du undersökte. Man tittar också på din förmåga att analysera resultatet och ge förslag på hur man kan göra undersökningen ännu mer pålitlig. Här kan du även visa att du kan komma på egna frågeställningar att undersöka utifrån det resultat du fått.
 • Ke  7-9   Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
 • Ke  7-9   Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
F
E
C
A
Redovisa resultat
Redovisar bara någon del av undersökningen.
Redovisar resultatet av sin undersökning.
Redovisar på ett tydligt sätt resultatet av undersökningen.
Utvärdering/ förbättring
Ger inget exempel på hur undersökningen kan förbättras.
Ger något exempel på hur undersökningen kan förbättras.
Ger något godtagbart förslag på hur undersökningen kan förbättras samt förklarar varför.
Ger flera förslag på hur undersökningen kan förbättras samt för välutvecklade resonemang kring detta.
Slutsats
Drar ingen slutsats eller gör endast ett enkelt försök till att dra en slutsats utan försök till förklaring utifrån modeller och teorier .
Drar enkla slutsatser utifrån sin undersökning med någon koppling till modeller och teorier.
Drar slutsatser utifrån sin undersökning och kopplar detta till fysikaliska modeller och teorier.
Drar välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Nya frågeställningar
Ger något förslag på någon annan frågeställning som går att undersöka i samband med detta.
Ger förslag på någon annan frågeställning som går att undersöka kring ämnet samt motiverar denna på ett relevant sätt.
Beskriver i huvudsak hur man kan genomföra en undersökning utifrån sin egen frågeställning.
Beskriver hur man på ett systematsikt sätt kan undersöka sin frågeställning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: