Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik, Geometri, årskurs 4, 20/21

Skapad 2020-11-06 11:49 i Vidingsjöskolan Linköping
Matteborgen 4A kapitel 3 - geometri. Innehåll, bedömning och återkoppling
Grundskola 4 Matematik
I detta kapitel arbetar vi med geometri. Vi kommer att mäta och rita olika längder och former.

Innehåll

Period

v. 47 - 51

 

 

Bedömningsform

Hur ska det bedömas?

Bedömning sker under lektionstid vid enskilt arbete och vid skriftliga tester samt diskussioner.

 

Bedömningsaspekter

Vilka kvaliteter bedöms?

I vilken utsträckning eleven kan:

 • Lösa problem i elevnära situationer
 • Använda matematiska begrepp
 • Växla mellan olika begrepp samt resonera om deras relation

 

Undervisning

Innehåll

Hur man mätte längd förr i tiden jämfört med idag.

De grundläggande längdenheterna meter, decimeter, centimeter och millimeter.

Formerna kvadrat, rektangel, triangel och cirkel samt kub, rätblock, klot, cylinder och kon.

 

Matteord

Sträcka          cylinder

Meter             teatraeder

decimeter       pyramid

centimeter      sida

millimeter       hörn

kub                 kant

rätblock          längd

kon                 bredd

klot                 omkrets

 

 

Material

Grundboken Matteborgen 4A - kapitel 3

Verktyg för att mäta och rita sträckor/former

Arbetsblad

iPad

 

Arbetsformer för att träna

Läsa och räkna med grundboken och räknehäfte

Enskilt och parvis arbete med problemlösning en gång i veckan

Arbetsblad och iPad för att träna addition och multiplikation en gång i veckan.

 

 

 

Återkoppling

Hur får eleven veta hur arbetet går?

Individuell återkoppling sker under lektionstid muntligen. 

Skriftlig återkoppling ges även vid skriftliga uppgifter/diagnos

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
  Ma  C 6
 • Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
  Ma  C 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  C 6
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
  Ma  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: