Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Personporträtt - Vinterviken

Skapad 2020-11-06 11:48 i Maserskolan Borlänge
Grundskola F
Efter att vi har läst "Vinterviken" ska vi analysera boken genom en av karaktärerna i boken.

Innehåll

Instruktioner: 

 

        Välj en karaktär ur boken ”Vinterviken”.

 

2.       Fundera över hur personen framställs i boken.

 

3.       Fundera över vilka förändringar personen genomgår under boken.

 

 

 

Börja med att gå tillbaks till boken och gör anteckningar.  

 

Hitta exempel på:

 

·       Personlighetsdrag, språk, utseende, egenskaper.  

 

·       Vad gör karaktären, vad säger karaktären, hur tänker hen?

 

·       Hur förändras personen under berättelsens gång?

 

·       Vilka scener i boken är viktiga för att läsaren ska förstå karaktären?

 

·       Vilka val gör karaktären? Vad säger valen om karaktären?

 

·       Vilka egenskaper är viktiga för vårt intryck av personen? Testa att beskriva hela personligheten med så få ord som möjligt.  

 

Teckna ett personporträtt av karaktären du valt. Personporträttet ska presenteras skriftligt i form av en löpande text som är minst två sidor lång.  

 

Checklista:

 

1.      Språket är korrekt. Punkt och stor bokstav på rätt plats. Meningarna är lagom lång och fullständiga.

2.       Inledningen fångar läsarens nyfikenhet, innehåller information om vad texten kommer att handla om och presentera en ”vinkel”, alltså någon aspekt av din analys som du särskilt vill fokusera på. Avslutningen knyter an till ”vinkeln” i inledningen.  

 

3.       Strukturen är bra. Texten har en tydlig styckeindelning och det finns en röd tråd genom hela texten.  

 

4.       Du visar att du har analyserat karaktären på flera nivåer.  

 

5.       Det finns med exempel ur texten som underbygger din analys av karaktären och ger läsaren av DIN text en förståelse för hur författaren av BOKEN valt att skildra karaktären.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: