Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekorrens uppföljning

Skapad 2020-11-06 14:21 i 103461 Förskolan Villagatan Stockholm Östermalm
Förskola
Svampar växer på en granstam. Barren på grenarna är bruna...trädet lever inte längre. Nu tar nedbrytarna i naturens kretslopp vid och finfördelar den näring som samlats i trädet. Svampar är den största gruppen av nedbrytare men får god hjälp av en mängd småkryp som gråsuggor, sniglar, tusenfotingar, skalbaggar....lyft försiktigt på barken från en gammal björkstock som ligger på marken i lövskogen eller parken. Det myllrar av liv och rörelse bland mjuka träbitar och trämjöl. Ny jord blir så småningom till och där gror frön till nya växter.

Innehåll

Vi genomför fältstudier i den närliggande Lill-Jansskogen. Miljön utgör en sorts referensbibliotek när vi bygger på med kunskap om växter och småkryp i naturens kretslopp. Såväl på förskolegården som i närmiljön pågår nedbrytningsprocesser. Vi tittar...och hittar gråsuggor i farten även i staden.

Digitala verktyg följer alltid med i projektarbetet. Genom att fota, förstora och filma får alla barn tillgång till hur småkrypen rör sig och kanske framförallt hur de faktiskt ser ut. Tusenfotingar springer snabbt iväg på alla sina ben när vi lyfter på en sten till exempel. Det som till en början upplevdes som ett vitt litet streck får en helt annan dynamik genom digitala verktyg.

Faktalitteratur följer med oss ut i ryggsäcken och ingår i högläsningsmaterialet på förskolan, både inom- och utomhus. Genom att kontinuerligt återkomma till gammal lövskog och murkna trästockar som ligger på marken, skapa vi en upprepning som stöttar barnen att forma intressetrådar, återberätta, återkoppla. Vi organiserar små sammanhang för att inbjuda till delaktighet för alla barn.

Barnen har introducerats till begrepp som kopplar till nedbrytningsprocessen i naturen; såsom nedbrytare, finfördela, trämjöl, livsmiljö, förna. Vi har benämnt det vi studerat med korrekta termer, såväl flora som fauna. Samtidigt har vi lagt stor vikt vid att fånga upp barnens associationer när de funderat på undervisningens innehåll med egna ord utifrån sina individuella förförståelser. När tusenfotingen i själva verket finfördelar grankotten tänker barnen till en början att den sover gott där nästan nerkrupen under ett fjäll.  

Barnen har utmanats i att hantera naturen varsamt, försiktigt lyfta på mjuka växtdelar för att ta del av den myllrande minivärlden i en murken trästock. Vi har rullat undan stenar, puttat försiktigt på stubbar, grävt i lövlager, petat runt i förnan. Vi lärde oss tidigt att nedbrytare vill ha det mörkt och fuktigt....och därför har de bråttom att springa undan från ljuset när vi kommer förbi. Därför är det också viktigt vi människor återställer småkrypens livsmiljö så bra vi kan efter fältstudierna. 

Projektarbetet kommer att riktas in mot ytterligare ett av naturens kretslopp då vi ska titta närmare på vattnets olika former.

 

Återkoppling till läroplanens tre förtydliga områden  

projektet gett barnen för erfarenhet av:

Naturvetenskap- teknik

Matematik

Språk och kommunikation

Med språk avser vi alla de olika sätt som finns att kommunicera och uttrycka tänkandet på

Klimat

Temperatur

Färg

Textur

Konsistenser

Ljus

Rörelse

 

 

 

 

 

 

Antal

Former 

Mönster 

Klassificering

Storleksförhållanden

Siffror

Talfattning

Nya begrepp och ord

Nya tecken (TAKK)

Peka

Samtal -lyssna -dialog

Lera

Beskriva

Återberätta

Rimma

Högläsning

Sångtexter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: