Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Praktik i Världen

Skapad 2020-11-06 14:28 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Människan
Vi ska tillsammans gå igenom hur vården ser ut i andra länder. Vi ska även diskutera det sociala läget, historiska aspekter samt folkhälsan och hur dessa skiljer sig åt mellan olika kontinenter/länder samt varför.

Innehåll

Ni har delats in i grupper och blivit tilldelade varsin kontinent. Ni ska genomföra en presentation inför klassen där ni redogör dessa olika världsdelar. Detta är kravet för ett E under detta avsnitt. 

Ni kommer även bli erbjudna att genomföra ett fördjupningsprov där ni får chansen att visa på ytterligare förmågor. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Vård och omsorg i olika länder och hur kulturer påverkar synen på hälsa, ohälsa, funktionsnedsättning, medicinsk behandling, vård och omsorg samt liv och död.
  Män  -
 • Olika länders organisation av vård och omsorg. Personalkategorier och utbildning.
  Män  -
 • Normer och värderingar inom vård och omsorg i olika länder.
  Män  -
 • Hälsoproblem orsakade av till exempel infektionssjukdomar eller vattenbrist, av krig eller katastrofer.
  Män  -
 • Biståndsorganisationer och biståndsarbete.
  Män  -
 • Sociala aspekter och genusaspekter på hälsa och välbefinnande i olika länder.
  Män  -

Matriser

Män
Praktik i Världen

E
C
A
Eleven beskriver översiktligt vård och omsorg i några länder samt hur kultur, normer och värderingar påverkar vården och omsorgen i dem.
Eleven beskriver utförligt vård och omsorg i några länder samt hur kultur, normer och värderingar påverkar vården och omsorgen i dem.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat vård och omsorg i några länder samt hur kultur, normer och värderingar påverkar vården och omsorgen i dem.
Eleven beskriver översiktligt några hälsoproblem i ett internationellt perspektiv. Eleven redogör även översiktligt för internationella överenskommelser och biståndsarbete. Dessutom diskuterar eleven översiktligt värdekonflikter inom vård och omsorg i några länder. I diskussionen värderar eleven med enkla omdömen olika ställningstaganden i dessa frågor. I diskussionen använder eleven med viss säkerhet centrala etiska begrepp.
Eleven beskriver utförligt några hälsoproblem i ett internationellt perspektiv. Eleven redogör även utförligt för internationella överenskommelser och biståndsarbete. Dessutom diskuterar eleven utförligt värdekonflikter inom vård och omsorg i några länder. I diskussionen värderar eleven med enkla omdömen olika ställningstaganden i dessa frågor. I diskussionen använder eleven med viss säkerhet centrala etiska begrepp.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat några hälsoproblem i ett internationellt perspektiv. Eleven redogör även utförligt och nyanserat för internationella överenskommelser och biståndsarbete. Dessutom diskuterar eleven utförligt och nyanserat värdekonflikter inom vård och omsorg i några länder. I diskussionen värderar eleven med nyanserade omdömen olika ställningstaganden i dessa frågor. I diskussionen använder eleven med säkerhet centrala etiska begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: