Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bollar

Skapad 2020-11-06 14:30 i Bergviksskolan åk 4-9 Söderhamn
Grundskola 4 Idrott och hälsa
Bollen, en av världens mest uppskattade leksaker och träningsredskap.

Innehåll

Mål

Vi ska lära oss:

 • några bollekar och bollsporter.
 • anpassa rörelser till aktiviteten.
 • samarbeta, följa regler och visa hänsyn.
 • hur vi förebygger risker och skador vid bollekar och bollsporter.

Undervisning

I undervisningen kommer vi att:

 • jobba med olika bollövningar i grupp, par och enskilt.
 • leka olika bollekar.
 • prova några bollsporter.
 • diskutera hur vi förebygger skador och vilka risker som finns vid aktiviteterna.

Bedömning

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • röra dig allsidigt i förhållande till aktiviteten.
 • förklara hur vi kan förebygga risker och skador vid aktiviteten.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: