Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 9 Milton

Skapad 2020-11-06 14:42 i Ess-gymnasiet Stockholm Gymnasieskolor
Grundskola F Matematik
Av matte blir man stark och snäll!

Innehåll

 

Planering matematik mot åk 9 - Milton

 

Vi övar först på material mot åk 6´s kunskapskrav (uppgifter från boken Fokus på Matematik 1, FM1). Allt eftersom kommer vi att höja nivån mot åk 9´s kunskapskrav (Fokus på Matematik 2, FM2). Vi kommer även att använda oss av Bryggan, Bryggans arbetsbok (AB) och nomp.se.

 

Grönmarkerade rutor är klara och godkända. För att uppnå betyget E ska samtliga rutor vara gröna.

 

Vi arbetar med följande centrala innehåll:

 

 

 

Tal

Geometri

Bråk och procent

Statistik och sannolikhet

Algebra

Tiosystemet

FM1: s. 6, 8, 9, 10, 15

FM2: 6

Vinklar

FM1:s. 106-107

FM2: s.94-95

AB: s. 28

Andel i bråkform

FM1: s.58-59, 63-66, 67, 

AB: s. 48

Tabeller

FM1: s.122

FM2: s. 122-123

AB: s.66

Variabler och uttryck

FM1: s.78-84

FM2: s. 62-65

AB: s. 80

Tal på tallinjen

FM1: s 7,

FM2: s.7

Triangelns vinkelsumma

FM1: s. 108-109

FM2: s. 97

AB: s.29

Jämföra bråk

FM1: 61

FM2: s.48-49

AB: s. 49

Diagramtyper

FM1: s.123-129

FM2: 124-130

AB: s. 67-69

Mönster och uttryck

AB: s. 81, 82

Tiondelar på tallinjer

FM1: s. 33

AB: s. 6

Trianglar

FM2: s. 96

Olika bråk men samma värde

FM1: 60, 62

AB: s. 50

Lägesmått

FM1: s.130-135

FM2: s. 134-139

AB: s. 70-71

Förenkla uttryck

FM2: s. 68-69

AB: s. 83

Hundradelar på tallinjer

FM1: s 34, 36

AB: s.7

Fyrhörningar

FM2: s.98-99, s.102

AB: 32

Förkorta och förlänga bråk

FM2: s.50

AB: s. 52

Vilseledande diagram

FM2: s. 131-133

Uttryck med parenteser

FM2: s.66-67, 70-71

Decimaltal

FM1: s. 32, 35, 37

FM2: s.30-33

AB: s.8

Omkrets

FM1: s. 102-103

FM2: s. 100

Addera och subtrahera bråk

FM1: s.68-69

FM2: s. 51, 53

AB: s. 53

Sannolikhet

FM1: s.136-139

AB: s. 72

Likheter

FM2: s. 72

Avrunda hela tal

FM1: s.12, 14, 40, 41

FM2: s. 10-11

AB: s.9

Cirkelns omkrets

FM1: s. 104-105

FM2: s. 101

AB: s. 30

Multiplicera och dividera bråk

FM2: s.57-59

Sannolikhet för en händelse

 FM2: s. 140

Ekvationer

FM2: s.73

AB: s. 84

Avrunda decimaltal

FM1: s. 54-55, 

FM2: s. 36-37

Längdenheter

FM1: s.86-89

FM2: 84-85

AB: s. 25, 31

Beräkna andelen med bråk

FM2: s.54-56

AB: s. 54

Räkna med sannolikhet

FM2: 141-144

AB: s. 73

Mer om ekvationer

FM2: s. 74-79

De fyra räknesätten

FM1: s. 13, 18-23, 42-47

FM2: 16-19, 40-41

AB: s. 10-11

Area

Bryggan: s. 51

Andel i decimalform

FM2: s.52

AB: s. 55

Kombinatorik

FM1: s. 140-142

FM2: s. 145-147

AB: s. 76- 77

Lös problem med ekvationer

FM2: 80-81

AB: s. 85-86

Träna de fyra räknesätten

FM1: s: 24-29, 48-53, 56-57

FM2: 20-21, 42-47

AB: s. 12-16

Rektangelns area

FM1: s. 112

FM2: s. 109

Procent

FM2: 160-161.

 Repetition

AB: s. 78-79

Formler

FM2: s. 154- 155

Prioriteringsregler

FM2: 22-23

AB: s. 17

Areaenheter

FM1: s. 113

FM2: s. 108

AB: s.33

Bråk-, decimal- och procentform

FM2: 162-163

AB: s. 56

 

Koordinatsystem

FM1: s.144-149

FM2: s. 150-151, 152-153

AB: s. 87-88

Multiplicera med 10, 100, 1000

FM1: s.11, 38

FM2: s.8

AB: s. 18

Triangelns bas, höjd och area

FM1: s. 114-115

FM2: s. 110

AB: s.34

Beräkna andelen i procent

FM2: s.164-165

AB: s. 57

 

Linjära samband

FM2: s. 156-159

Dividera med 10, 100, 1000

FM1: s. 39

FM2: s.34-35

AB: s.19

Cirkelns area

FM2: s. 111

AB: s. 35

Jämföra med procent

AB: s. 59

 

Proportionellt samband

FM1: s.150-156

Multiplicera med decimaltal

AB: s. 20

Sammansatta figurer

FM1: s. 119

FM2: s. 112-113

AB: s. 36

Beräkna det hela, 100%

FM2: s.170-171

AB: s. 60

 

Andra linjära samband

AB: s. 89

Dividera med decimaltal

AB:s.20

Skala

FM1: s. 96-97

FM2: 86-89

AB: s.37

Beräkna delen med procent

FM2: 168-169

AB: s. 61

 

 Räta linjens ekvation

AB: s. 90

Negativa tal

FM1: s.16-17

FM2: s.9

AB: s.21

Area Hemma

FM1: s. 118

AB: s. 38

Förändringsfaktor

FM2: 166-167, 172-175

AB: s. 58, 62, 63

 

 Likheter och ekvationer

FM1: s. 72-77

Räkna med negativa tal

FM2: s. 24-27

Pytagoras sats

FM2: s.106-107

Ränta

Bryggan: s. 102-103

 

 Repetition

AB: s. 91-93

Tal i potensform

FM2: s.12-13, 38-39

AB: s.22

Likformighet

FM2: s. 103

AB: s. 39

 Repetition

AB: s. 64-65

 

 

Prefix för stora tal

AB: s. 23

Symmetri

FM1: s. 98-99

FM2: s. 104-105

 

 

 

Prefix för små tal

Volym

FM1: s. 110-111

FM2: s. 114

 

 

 

Kvadratrot

FM2: s.14-15

Volymenheter

FM1: s. 92-93, 117

FM2: s.90-91, 115

AB: s. 40-41

 

 

 

 Viktenheter

FM1: 90-91

FM2: 92-93

AB: s.24

Rätblockets volym

FM1: s. 116

FM2: s. 116

AB: s. 42

 

 

 

 Tidsenheter

FM1: s. 94-95

Rymdgeometriska kroppars volym

FM2: s. 117-119

AB: s. 43

 

 

 

 Repetition:

AB: s.26-27

 Månghörningar

FM1: s.100-101

 

 

 

 

Repetition:

AB: s. 44-47

 

 

 

 

 

 

 

 

GEOMETRI – FANNY

 

Fokus på matematik 1

Fokus på matematik 2

Bryggan Arbetsbok

Vinklar

FM1:s. 106-107

FM2: s.94-95

 

AB: s. 28

Triangelns vinkelsumma

FM1: s. 108-109

FM2: s. 97

 

AB: s.29

Trianglar

FM2: s. 96

 

Fyrhörningar

FM2: s.98-99, s.102

 

AB: 32

Omkrets

FM1: s. 102-103

FM2: s. 100

 

Cirkelns omkrets

FM1: s. 104-105

FM2: s. 101

 

AB: s. 30

Längdenheter

FM1: s.86-89

FM2: 84-85

 

AB: s. 25, 31

Area

Bryggan: s. 51

 

 

Rektangelns area

FM1: s. 112

FM2: s. 109

 

Areaenheter

FM1: s. 113

FM2: s. 108

 

AB: s.33

Triangelns bas, höjd och area

FM1: s. 114-115

FM2: s. 110

 

AB: s.34

Cirkelns area

FM2: s. 111

 

AB: s. 35

Sammansatta figurer

FM1: s. 119

FM2: s. 112-113

 

AB: s. 36

Skala

FM1: s. 96-97

FM2: 86-89

 

AB: s.37

Area Hemma

FM1: s. 118

 

AB: s. 38

Pytagoras sats

FM2: s.106-107

 

Likformighet

FM2: s. 103

 

AB: s. 39

Symmetri

FM1: s. 98-99

FM2: s. 104-105

 

Volym

FM1: s. 110-111

FM2: s. 114

 

Volymenheter

FM1: s. 92-93, 117

FM2: s.90-91, 115

 

AB: s. 40-41

Rätblockets volym

FM1: s. 116

FM2: s. 116

 

AB: s. 42

Rymdgeometriska kroppars volym

FM2: s. 117-119

 

AB: s. 43

 Månghörningar

FM1: s.100-101

 

 

Repetition:

 

 

AB: s. 44-47

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: