Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förklarande faktatext om människans fortplantning

Skapad 2020-11-06 15:28 i Everöds skola Kristianstad
Pedagogisk planering för att skriva faktatext.
Grundskola 4 – 6 Svenska Biologi
Faktatexter kan vara beskrivande eller förklarande. Syftet med detta område är att få veta hur en förklarande faktatext är uppbyggd och att du får visa hur du kan skriva en faktatext. Du kommer också att läsa faktatexter.

Innehåll

     

Förklarande faktatexter

Förklarande faktatexter är texter som förklarar fenomen som till exempel vattnets kretslopp och orkaner eller hur något fungerar till exempel blodomloppet eller en cykelpump. 

Undervisningen

Vi kommer att arbeta med detta område under några veckor.  Du får möjlighet att träna på att läsa och förstå förklarande faktatexter. Du ska även skriva egna förklarande faktatexter. Du ska läsa och skriva om: ett resmål ur Kenzukes rike, om människans fortplantning och om judendomen.

Vi kommer att träna på;

 • Hur faktatexter är uppbyggda - inledning, logisk ordning och avslut.
 • Att skriva en passande rubrik.
 • Att använda tidsord och förklarande ord samt fraser.
 • Att använda ämnesspecifika ord.
 • Att leta fakta från olika källor och resonera om källornas användbarhet.

Strukturen

 • Rubrik
 • Inledning
 • Beskrivningar/förklaringar indelade i stycken.
 • Bilder, kartor och diagram som förstärker texten.

 

Texter du skriver bedöms utifrån:

Innehåll: Hur mycket fakta du har med i texten och hur väl du utvecklar den. 

Struktur: Hur väl strukturerad texten är. Om styckeindelning och rubriker finns. Om texten är uppbyggd med varierande sambandsord så att texten tydligt binds ihop.

Språk: Hur meningsbyggnaden är och om du skriver egna formuleringar. Hur du varierar dina meningar. Om du använt korrekta ord och begrepp.

Skrivregler: Med vilken säkerhet du stavar, använder skiljetecken och styckeindelning rätt.

 

Bedömning

I matrisen ser ni de kunskapskrav som bedöms inom detta arbetsområde. Du kommer att få/ge respons från/till kamrater samt bearbeta din text med hjälp av responsen. Du kommer att få respons från lärare.

Uppgifter

 • Skriva en faktatext

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv

Matriser

Sv Bi
Lärandematris: Faktatexter (sakprosa)

Beskrivande, förklarande och återgivande texter.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Sammanställer information
Söker, väljer ut och sammanställer information. Resonerar om informationens användbarhet.
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Söker och samlar information från två olika källor och får med det viktigaste. Använder något av de källkritiska sätten att avgöra hur användbar informationen verkar och berättar kort om det.
Söker och samlar relevant information från olika källor. Använder några av de källkritiska sätten att avgöra hur användbar informationen verkar och berättar om det.
Söker och samlar relevant information från olika källor. Använder flera av de källkritiska sätten att avgöra hur användbar informationen verkar och berättar utförligt om det.
Ämnesspecifika begrepp
Skriver med egna formuleringar och ämnesspecifika begrepp.
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Använder oftast egna formuleringar och några ämnesspecifika begrepp.
Skriver med egna formuleringar, utvecklade beskrivningar och flera ämnesspecifika begrepp.
Skriver med egna formuleringar, välutvecklade beskrivningar och flera ämnesspecifika begrepp.
Struktur
Har en tydlig struktur på texten. Delar in texten i stycken med rubriker. , bilder och bildtexter.
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Har fungerande struktur. Använder lämpliga rubriker och bilder som i viss mån förtydligar texten.
Har tydlig struktur. Rubriker, bilder och bildtexter har koppling till texten och förstärker och förtydligar texten.
Har tydlig struktur. Rubriker, bilder och bildtexter har tydlig koppling till texten, och förstärker och förtydligar den.

Instruerande texter t.ex. recept och instruktioner

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Struktur och tydlighet
Rubrik, listar material, stegvis tillvägagångssätt
Instruktionen är relativt tydlig och lätt att följa. Listar material. Får med de flesta stegen i rätt ordning.
Listar material och mängd under en rubrik. Har med alla steg i rätt ordning.
Instruktionen är mycket tydlig och lätt att följa. Listar på ett tydligt sätt material och mängder under en rubrik. Har med alla steg, ger tydliga instruktioner för hur och när varje steg ska utföras.
Ämnesspecifika ord
Språkliga drag, ämnesspecifika ord, verb i imperativ, textbindning som anger kronologi.
.Använder en del ämnesspecifika ord och verb i imperativ. Binder ihop texten med ord som först, sedan, därefter.
Använder ämnesspecifika ord för material och måttangivelser. Använder verb i imperativ och sambandsord som medan, under tiden
Använder ämnesspecifika ord, verb i imperativ och ett varierat urval av sambandsord.

Argumenterande texter

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Argumenterar
Har ett innehåll med ett tydligt budskap. Argumenterar för sin åsikt.
Budskapet framträder relativt tydligt och stöds av något argument.
Budskapet är tydligt, motiverar sin åsikt med flera olika argument.
Budskapet är tydligt. Ger flera argument, redovisar fördelar och nackdelar, och ser saker ur olika perspektiv.

Språkriktighet, stavning, omdömen och bearbetning. Gäller alla typer av texter

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Språkriktighet och stavning
Språkriktighet och stavning
I stort sett korrekt meningsbyggnad, mycket lite talspråk eller vardagliga inslag. Vanliga ord är rättstavade.
Meningsbyggnaden är riktig och till dels varierad. Du håller dig till skriftspråk. Är relativt säker på stavning.
Korrekt skriftspråk och meningsbyggnad med variation. Stavar med säkerhet.
Omdömen och bearbetning
Ger omdömen och texter och bearbetar och förbättrar.
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Kan ge enkla omdömen och göra enkla förbättringar av sin text.
Ger utvecklade omdömen om vad som är bra och vad som kan förbättras, bearbetar sina texter utifrån respons från andra
Ger välutvecklade omdömen, om vad som är bra och på vad som kan förbättras, ger förslag och exempel på förbättringar, och bearbetar sina texter utifrån respons från andra
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: