Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tigrinska Ht2020

Skapad 2020-11-06 15:24 i Övergripande Modersmålsenhet Oskarshamn
Grundskola F Modersmål
1.Gramatik 2.Skönlitteratur 3. Skriva brev 4. dikter

Innehåll

1.Grammatik 

- Tempus och meningsbyggnad i jämför med svenska.

2. Skönlitteratur

-Läsa,diskuterra och sammanfatta muntligt och skriftlig.

3. Skriva brev

- Lära brevmallar och i jämför med svenska brevmallar.

4. dikter

Korta klassiska dikter.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  Ml  7-9
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskan. Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.
  Ml  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
  Ml  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Skönlitteratur som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: