Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PLANERING I SPANSKA V46-49 ÅK6

Skapad 2020-11-06 19:17 i Tråsättraskolan Österåker
Grundskola F Moderna språk - språkval
BERÄTTA OM DIG Under V46-V50 kommer ni att lära mer om alfabetet, uttal, samt grundläggande kunskaper i olika område och fakta om Spanien och Latinamerika. Ni kommer att kunna berätta om var ni bor och har gammal är ni. Ni kommer att lära er några ord relaterade till en sommarläger och dessutom siffrorna från 0-15.

Innehåll

Varför ska du lära dig om Hälsningar & Spansktalande världen?

Ni behöver se till att skaffa grundläggande kunskaperna som hjälper er att kommunicera med folk. En vanlig konversation ämne när man träffa ny folk t ex på lägret är att berätta om var man bor och ålder.

 

 

Tidsperiod 

v. 46-49

 

Vad ska du lära dig under det här momentet?  

 • Du ska kunna berätta var man bor och hur gammal man är samt några ord som är förknippade med läger.
 • Du ska kunna räkna från 0-15.

   

 

Hur ska vi lägga upp undervisningen?

Varje lektion börjar med återkoppling till föregående lektion. Vi har korta genomgångar, tittar på filmer/filmklipp och arbetar med lektionsuppgifter på papper och på den digitala extra material från boken Colores.

 

 

Vecka             Vad                                                                                Hur

V. 46            Kap 3: Jag bor i och är så gammal. Ord i läger.                       Läsa, Skriva, höra

                     Räkna från 0-15                                                                              Träna tala

V. 47            Kap 3: Jag bor i och är så gammal.  Ord i läger.                           Skriva, öva och spela

V. 48.             Kap 3: Jag bor i och är så gammal.   Ord i läger.                       Hörövning. Repetera genom att skriva, tala och spela


v. 49              PROV PÅ TORSDAG                                                                         SKRIFTLIGT PROV

           Vad man heter, kommer ifrån, var man bor och       
hur gammal är man
Länkarna till tvåveckor-planeringar i Classroom.

V46-V47
https://classroom.google.com/c/MTQ3NzE4MDcxNjcz/p/MTY1NzMwNzYzNzE2/details

V48-V49
V50-V51

Hur ska du uppvisa dina kunskaper?

Jag kommer att bedöma dina lektionsuppgifter, ditt deltagande i lektionerna samt i ett

avslutande prov. Se matrisen för information om vad som ska bedömas.

 

Kopplingar till läroplanen

Kunskapskrav

 Du formulerar dig begripligt och någorlunda korrekt.

 Du förstår det viktigaste i en enkel text eller  i tal (mycket enkel dialog)

 

 

k

.

·     

Uppgifter

 • SKRIFTLIGT PROV

Matriser

M2
Bedömningsmatris spanska år 6 HT20 del 1

Långsiktiga mål

Utveckla förmågan att
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
Skriva
* formulera sig och kommunicera i skrift
Du skriver enkla ord.
Du skriver enkla ord och meningar som skapar en begriplig dialog eller väldigt kort och enkel presentation.
Du skriver korrekta korta texter: relativ fungerande enkla dialoger eller väldigt korta och enkla presentationer.
Kännedom om språkområdet
* reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser
Du känner till viss fakta, som till exempel några få länder där spanska talas.
Du känner till viss fakta, som till exempel några länder där spanska talas och du vet om de tillhör Nordamerika, Centralamerika eller Sydamerika.
Du känner till viss fakta, som till exempel flera länder där spanska talas och du vet med säkerhet om de tillhör Nordamerika, Centralamerika eller Sydamerika.
Läsa och förstå
* förstå och tolka innehållet i skrivet spanska
Du läser och visar att du förstår enkla, vardagliga ord och fraser.
Du läser och visar att du förstår enkla, vardagliga ord och fraser och helheten av korta presentationer samt dialoger.
Du läser och visar att du förstår enkla, vardagliga ord och fraser och helheten av korta presentationer samt dialoger.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: