Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema kroppen

Skapad 2020-11-07 11:13 i V Bodarna skola Alingsås
Tema kroppen
Grundskola 3 Teknik Svenska NO (år 1-3)
Vi ska arbeta med tema kroppen och då fokusera på dessa tre områden: kroppsdelar, sinnen och hälsa.

Innehåll

Arbetsområde:

Under kommande månader kommer vi att arbeta med tema kroppen. Under arbetet kommer vi tillsammans att ta reda på mer om några av kroppens olika delar, våra sinnen och vad vi behöver tänka på för att ha en så god hälsa som möjligt. Temats upplägg har arbetats fram av elever och lärare tillsammans där eleverna har varit med och lyft fram det som intresserar dem mest inom de tre fokusområdena (kroppsdelar, sinnen och hälsa), de har kommit med förslag på hur vi ska arbeta samt hur vi summerar/redovisar vårt arbete.

 

Konkreta mål:

-Kunna nämna några viktiga faktorer för en människas goda hälsa.

-Känna till några av människans kroppsdelar och deras funktion.

-Känna till och berätta om människans fem sinnen.

-Läsa och skriva enkla faktatexter där stödstruktur kring upplägg och begrepp i ämnet finns.

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

-Skapa en enkel faktatext om något som du själv väljer inom hälsa/sinnen/kroppsdelar

-Ta reda på fakta och sammanställa dessa tillsammans i grupp i t.ex en text, en plansch eller en film

-Berätta om något du lärt dig om, till exempel hörseln, för dina kamrater (vi kommer arbeta i expertgrupper och sedan kommer man få berätta o det man lärt sig i expertgruppen för en basgrupp)

Så här visar du vad du lärt dig:

-genom de faktatexter du skriver (på egen hand eller tillsammans med andra) kan jag se och bedöma vad du lärt dig om till exempel en kroppsdel

-genom att, tillsammans med andra i grupp, skapa planscher, filmer och modeller (i samarbete med tekniken) visar du mig något du lärt dig inom arbetsområdet kroppen

-när du berättar om något du lärt dig tillsammans med din expertgruppen i basgruppen kan jag se och bedöma dina kunskaper i ämnet

Undervisning:

Undervisningen kommer huvudsakligen att handla om:

KROPPSDELAR:

-Hjärta, lungor, blodomlopp
-Skelett, leder, muskler
-Matsmältning
-Hjärnan

SINNEN:

-Känsel
-Smak
-Lukt
-Syn
-Hörsel

HÄLSA

-Kost
-Motion (rörelse)
-Sömn
-Hygien
-Puberteten

Vi kommer arbeta genom att:

-se filmer som handlar om hälsa, sinnen och kroppsdelar
-läraren kommer att berätta 
-hjälpas åt att förklara och reda ut begrepp i ämnet. Läraren kommer ordna bildstöd till svåra och vanligt förekommande begrepp inom ämnet
-läsa faktatexter, enskilt och i grupp. Alla faktatexter vi läser för att inhämta kunskap läser vi dock alltid gemensamt först innan man arbetar med dem individuellt. 
-skriva faktatexter, enskilt och i grupp. Vi kommer att skapa ett häfte där vi samlar våra olika texter som alla får ett exemplar av när temat är avslutat.
-diskutera olika frågor i grupp
-skapa planscher med text och bild
-expertgruppen läser på om ett ämne och sedan "redovisar" medlemmarna i expertgruppen om vad de lärt sig för sin basgrupp. På så sätt lär vi oss av varandra
-skapa filmer i Ipad
-skapa/pyssla
-skapa modeller av till exempel hur lungorna fungerar (teknik och NO)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  NO  1-3
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  NO  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: