Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tyska steg 3: Deutschland - ein Reiseland (v.45-50)

Skapad 2020-11-07 10:43 i Folkungaskolan gymnasium Linköping
Gymnasieskola Moderna Språk - Tyska
Vecka 45 - 50: Reiseland Deutschland. Vi arbetar med temat resor och fokuserar framför allt på Tyskland som reseland. Vi läser om några viktiga stora kulturstäder i Tyskland och utvecklar samtidigt de fyra förmågorna (läsa - höra - tala - skriva) genom olika övningar kopplade till temaområdet.

Innehåll

Vi kommer under hösten fortsätta att utveckla dina förmågor att tala, skriva, läsa och förstå talad tyska. Senhöstens arbetsområde behandlar framför allt temat resor. Vi läser om Tyskland som reseland.  Du kommer att få läsa om olika ungdomars tankar och planer kring resor och  lyssna på samtal på temat resor. Du övar dig också i att diskutera och muntligt hantera olika situationer i samband med resor. Viss kännedom om de tysktalande ländernas kultur förekommer också. Vi tar del av fakta om städerna Köln, München, Dresden, Weimar samt Ruhrområdet. För att utveckla din språkliga förmåga kommer du att bredda dina grammatiska kunskaper i målspråket. 

Språk är ju ord. Därför är det viktigt att du hela tiden arbetar med ditt ordförråd. Vi kommer att ha läxor varje vecka för att du ska kunna utveckla ditt ordförråd och dina språkliga färdigheter. Det är också viktigt att du följer upp det vi gör på lektionerna och repeterar detta på egen hand.

Området kommer att avslutas med en examination vecka 49. Då prövas din läs- och hörförståelse. Du får du visa dina förmågor skrift, där även dina grammatiska kunskaper och ordförråd ingår. Den muntliga förmågan prövas kontinuerligt under lektionstid samt vid planerade gruppsamtal.

Den prel. tidplanen ser ut som följer nedan. Dock är veckoplaneringen ett levande dokument som ständigt uppdateras för att kunna anpassas efter gruppens utveckling. Se därför den senaste uppdaterade versionen i dokumentet på classroom via följande länk: Veckoplanering och läxor v. 45 - 50

 

Preliminär tidsram och examinationsform

 

Vecka 

tisdagar

torsdagar

45

2A: Reiseland Deutschland
2A Reiseland Deutschland

46

2B: Resieplanung

2B: Reiseplanung

47

2C: Das Ruhrgebiet

2C: Das Ruhrgegbiet

48

Extra: Die Currywurst

Repetition

49

Examination: Hör- och läsförståelse

Examination: Uppsats samt ordkunskap/grammatik

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: