Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

The Deca Challenge Light

Skapad 2020-11-07 12:00 i Utsäljeskolan Huddinge
Grundskola 5 Engelska Teknik
"It's not about what it is. It's about what it can become." Dr. Seuss

Innehåll

Syfte ur Lgr11, kapitel 1

"Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt deras vilja att pröva och omsätta idéer i handling och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information. Utbildningen ska därigenom ge eleverna förutsättningar att utveckla digital kompetens och ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap."

The Deca Idea Challenge är egentligen en internationell tävling som i Sverige enbart finns för gymnasiet. I vårt projekt har jag förenklat och anpassat uppgiften till mellanstadiet. Projektet blir en del av vårt redan pågående eTwinning-project. Du kommer att få öva på samarbete, kreativitet, teknik samtidigt som du får använda muntlig engelska för att förklara hur ni har tänkt när ni har uppfunnit ett nytt användningsområde för ett särskilt föremål.

Vad ska vi göra?

Vi ska tävla tillsammans med våra brevvänner i Italien om vilken grupp i respektive land som kan komma på den bästa uppfinningen och förklara den på bästa sätt i en video på engelska.

Hur och när?

Den 13 november presenteras ett föremål på Decas hemsida. Vi ska i mindre grupper arbeta fram ett nytt användningsområde, alltså hur detta föremål kan återbrukas. Detta ska sedan presenteras i en film som vi lägger upp på vår Twinspace-sida så att våra brevvänner i Italien ska kunna göra bedömning. De lägger i sin tur upp sina filmer, för att vi ska kunna utse deras vinnande bidrag. 

Vi arbetar på 1-2 lektioner/vecka i ämnet engelska och teknik från vecka 47-51. Våra bidrag ska finnas på Twinspace-sidan innan jullovet. Efter jullovet blir det spännande att se vilka bidrag från våra respektive länder som kommer att utses till vinnare!

Bedömning

I det här projektet arbetar vi mycket tillsammans i grupp, men din insats och delaktighet kommer att bedömas individuellt, så se till att du visar din delaktighet under lektionstid samt i den färdiga filmen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: