Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Motorik 6 2020-2021

Skapad 2020-11-07 11:40 i Munkedalsskolan Munkedal
Grovplanering för ämnesområdet MOTORIK med olika aktiviteter i idrottssalen, utomhus och i klassrummen. 2016-2017
Grundsärskola 1 – 6 Motorik
Syftet med undervisningen är bl.a. att eleverna ska ges möjligheter att utveckla kroppens förmåga att röra sig i olika sammanhang och att de ska utveckla en god kroppsuppfattning, samt intresse för fysiks aktivitet och rörelse. De ska även få utveckla sin samarbetsförmåga med andra, vistas i olika utemiljöer och i naturen under olika årstider. Dessutom syftar utbildningen till att eleverna utvecklar förmågan att använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.

Innehåll

Konkreta mål

 • Kunna använda fin- och grovmotorik  i olika aktiviteter både ute och inne
 • Kunna utföra rörelser med balans och kroppskontroll
 • Kunna delta i lekar och danser
 • Kunna delta i kommunikation om väderlek och kläder
 • Kunna delta i att välja/vara med och påverka fysiska aktiviteter inom- och utomhus
 • Kunna genomföra aktiviteter utomhus samt använda ord, begrepp eller symboler inom ämnesområdet

Arbetssätt och undervisning

Olika former av visuellt och verbalt stöd är en viktig del av alla lektioner/aktiviteter.

Eleverna får röra sig utifrån sina egna individuella rörelsemönster.

Eleverna kommer även att få delta i att öva rörelseformer på olika sätt. Vi använder ibland musik både som inramning av olika övningar och som tidshjälpmedel. Eleverna får även träna de grundläggande motoriska rörelserna krypa, rulla, klättra, stödja, balansera och hoppa.

Utomhus kommer eleverna att få röra sig och leka med motorikleksaker och annat som lockar till rörelse. Blir det snö prövar eleverna på att åka pulka och leka i snön. Under övriga årstider utnyttjar vi lekredskap och material på skolgården. 

I klassrummen kommer eleverna att få arbeta med finmotoriska lekar och övningar. De kommer även att få delta i rörelselekar och grovmotoriska övningar av olika slag.

 

Bedömning; vad och hur

Bedömningen av elevernas kunskaper kommer att ske genom observationer och via diskussioner i arbetslaget. Detta dokumenteras i beskrivande form, utifrån vilka förmågor eleven utvecklat inom ämnesområdet.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Grundläggande motoriska rörelser. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  MOT  1-9
 • Finmotorik, till exempel handgrepp och ansiktsmotorik.
  MOT  1-9
 • Lekar, danser och andra rörelseaktiviteter och deras regler.
  MOT  1-9
 • Rörelseaktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider. Allemansrättens grunder.
  MOT  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet motorik för att till exempel kommunicera om rörelse, hälsa och livsstil.
  MOT  1-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: