Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vardagsaktiviteter 6 2020-2021

Skapad 2020-11-07 11:48 i Munkedalsskolan Munkedal
Grovplanering vardagsaktiviteter
Grundsärskola 1 – 6 Vardagsaktiviteter
Syftet med undervisningen är att ge eleverna möjligheter att utveckla kunskaper om rutiner i vardagen och att kunna välja, planera och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön. Dessutom ska eleverna få möjligheter att utveckla kunskaper om närmiljön, dess natur, historia och traditioner. Eleverna ska även få kunskaper om närområdets servicefunktioner, samt kunna använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.

Innehåll

Syfte

Syftet med undervisningen är att ge eleverna möjligheter att utveckla kunskaper om rutiner i vardagen och att kunna välja, planera och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön. Dessutom ska eleverna få möjligheter att utveckla kunskaper om närmiljön, dess natur, historia och traditioner.

Eleverna ska även få kunskaper om närområdets servicefunktioner, samt kunna använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.  

Konkreta mål:

 • Kunna delta i hygienrutiner och även kunna utföra några moment självständigt
 • Kunna utföra några moment självständigt vid bakning
 • Kunna delta i att använda olika redskap
 • Kunna delta i att arrangera sina måltider
 • Kunna orientera sig på skolans område/skolgård
 • Kunna delta i att hämta information på olika sätt
 • Kunna använda ord, begrepp och symboler inom området

Arbetssätt och undervisning

Olika former av visuellt  och verbalt stöd är en viktigt del i alla lektioner/aktiviteter.

Måltiderna förbereds genom att aktuell bild för måltid visas eller sätts upp på schemat. Eleverna är med och hjälper till att duka fram i den mån de kan. 

På hemkunskapen kommer eleverna att få delta i att baka och laga enkla rätter där det ingår att utföra flera olika moment. De kommer att få använda bakredskap och enkla arbetsscheman som visar de olika momenten.

Olika rutiner för hygien tränas i de vardagliga sammanhangen och rutinerna.

Högtider, födelsedagar och  traditioner kommer att uppmärksammas på olika sätt. 

Eleverna ges möjligheter att påverka olika saker och skeenden i sin vardag, exempelvis genom valbara aktiviteter och i leken.

Informationssökning kommer att ske på olika sätt, exempelvis från det egna schemat och från arbetsscheman..

 

Bedömning; vad och hur.

Bedömningen av elevernas kunskaper kommer att ske genom observationer och via diskussioner i arbetslaget. Detta dokumenteras i beskrivande form, utifrån vilka förmågor eleverna utvecklat inom ämnesområdet.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta.
  VAA  1-9
 • Rutiner för måltider och hur måltider kan arrangeras för att skapa gemenskap och välbefinnande.
  VAA  1-9
 • Redskap, verktyg och teknisk utrustning som används i hemmet.
  VAA  1-9
 • Närmiljön och dess historia, kulturarv, traditioner och högtider.
  VAA  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet vardagsaktiviteter för att till exempel kommunicera om vardagsliv och samhälle.
  VAA  1-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: