Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntligt presentation om ungersk bildkonst, musik eller arkitektur. HT19

Skapad 2020-11-07 13:12 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Du ska välja en känd ungrare, hitta och läsa texter om ämnet, förbereda en presentation om det.
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Det är inte lätt att stå framför en publik och prata i flera minuter. Det är viktigt att man tränar detta mycket. Är det kanske lättare att göra detta på ditt modersmål och bli bättre på presentationer på det sättet? Du behöver hitta ett ämne du är intresserad av inom ungersk kultur, bildkonst, musik eller arkitektur. Du kan välja en känd ungrare och prata om den personen.

Innehåll

 

Detta ska du bli bättre på:

Du ska hitta information om ditt ämne.

Du kommer att träna att läsa och förstå faktatexter. Du behöver kunna göra anteckningar. Du ska  göra ett bildspel.

Du ska presentera ditt ämne muntligt till de andra i gruppen.

Du behöver kunna ställa fråga till andras presentation. Du behöver kunna svara på frågor.

Du behöver ge respons till andras arbete.

Så här kommer undervisningen att se ut

Du ska välja en tema om ungerskt kultur: Kulturella uttrycksformer från områden där modersmålet talas, till exempel bildkonst, musik och arkitektur. Det går bra att välja både modern och klassiskt tema. 

Du ska hitta information med lärarens hjälp  och göra en muntligt presentation om din tema.

 

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

- presentera ditt arbete muntligt

 

 

Vid betygssättning kommer jag att titta på följande:

Struktur i din presentation.

Ditt bildspel 

Ditt sätt att prata inför publik: Du ska ha ögonkontakt med lyssnare. Du ska inte läsa din text innantill. Försök inte röra dig för mycket. Du ska prata tydligt, högt, lagom fort. Du förklarar svåra ord.

Ditt språk:  Ordförrådet. Är språket grammatiskt korrekt?

Din aktivitet , frågor och åsikter om andras presentation.

Utvärdering:

Hur gick arbetet?

Vad var svårast?

Vad har du blivit bättre på?

Vad kommer du att göra på andra sätt nästa gång?

Vad har du lärt dig om den ungerska kulturen av den egen eller andras presentation?

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
  Ml  7-9
 • Kulturella uttrycksformer från områden där modersmålet talas, till exempel bildkonst, musik och arkitektur.
  Ml  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa olika texter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Ml  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Ml  E 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Ml  E 9

Matriser

Ml
Muntlig presentation HT20

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Struktur
Du hoppar mellan olika saker så att det blev svårt att hänga med.
Du har en röd tråd som du försöker hålla sig till. Talar med sammanhang, ledigt och personligt
Du har en tydlig röd tråd, inledning, uppdelning i olika områden och ett markerat slut. Talar med sammanhang, ledigt och personligt . Uttrycker egna tankar och känslor
Språk, ord och begrepp
Du använder ofta ett alltför krångligt språk.
Du använder mestadels sitt eget språk
Du använder helt ditt eget språk.
Ordförråd
Du använder få eller inga begrepp som tillhör ämnet.
Du använder viktiga ord och begrepp som tillhör ämnet
Du använder viktiga ord och begrepp som tillhör ämnet i rätt sammanhang.
Flörlarar svåra ord
Du förklarar inte svåra ord eller förklarar dem felaktigt
Du förklarar oftast svåra ord på ett korrekt sätt.
Du förklarar svåra ord genom att ge tydliga och konkreta exempel.
Sråkrigtighet, meningsbyggnad, grammatik
Det finns förstörande fel som leder till att man missförstår. Det förekommer svenska ord.
Relativt god grammatiskt korrekthet.
God grammatiskt korrekthet.
Ögonkontakt
Du läser innantill och glömmer för det mesta att titta upp på pub liken. Inga gester och ingen mimik.
Du använder stödord ibland och hade mycket kontakt med publiken. Kan använda gester och mimik
Du använder sällan stödorden utan läser av publikens reaktioner och anpassar framförandet därefter. Gester och mimik understryker det som sägs .
Hjälpmedel
Din presentation har få bilder. Du har skrivit för mycket text. Stavningen har många fel.
Din presentation har många bilder. Du har skrivit lagom mycket text. Stavningen har några fel.
Din presentation har många bilder , de passar till ämnet, tydliggör din presentation. Du har skrivit viktiga stödord som gör det lättare att förstå din presentation. Stavningen är felfri.
Aktivt deltagande i frågestund
Du har svårt att svara på frågor eller svarar fel på de frågor som ställs.
Du kan svar på någon eller några frågor.
Du har inga problem att svara på frågor som rör det redovisade området som redovisas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: