Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ty8-Omprov 1 Ht 2020

Skapad 2020-11-07 14:31 i Spängerskolan Kristianstad
Prov i moderna språk som bedömer skriftlig produktion, hörförståelse och grammatik.
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
Omprov i tyska i november 2020

Innehåll

Det här omprovet bedömer skriftlig produktion och grammatik (Ackusativ - obestämt/bestämt artikel)

Kopplingar till läroplanen

 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9

Matriser

M2
Ty8-Omprov 1 Ht 2020

Insats krävs
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Skriftliga förmåga: Disposition
sammanhang
Genomför korta skriftliga uppgifter. En del brister i sammanhang.
Skriver med visst sammanhang och röd tråd.
Skriver relativt sammanhängande och med en för nivån tydlig röd tråd.
Skriftliga förmåga: Innehåll
budskapet går fram fylligt
Formulerar sig om bekanta och aktuella ämnen så att budskapet är begripligt.
Formulerar sig om bekanta och aktuella ämnen så att budskapet är relativt tydligt.
Formulerar sig med viss säkerhet så att budskapet tydligt framgår.
Skriftliga förmåga: Kommunikation
språkliga strategier, anpassning till mottagare, anpassning till sammanhang
Gör sig förstådd i enkel skrift. Väljer och använder någon strategi för att lösa språkliga problem, t ex bekräftande fraser och uttryck.
Gör sig förstådd i enkel skrift. Väljer och använder några olika strategier för att lösa språkliga problem, t ex frågor och annat ordval.
Anpassar i någon mån texten till syfte, mottagare och situation. Väljer och använder flera olika strategier för att lösa språkliga problem, t ex omformuleringar.
Skriftliga förmåga: Språk
ordförråd idiomatiska uttryck stavning grammatik flyt variation
Skriver med ett enkelt och begripligt språk. En del brister i ordförråd och grammatik. Formella fel förekommer, men stör inte förståelse.
Skriver med ett enkelt språk. Visar på en viss medvetenhet gällande ordval och grammatik. En del brister i ordförråd och grammatik. Formella fel förekommer ibland.
Skriver med ett enkelt och tydligt språk. Visar på en passande ordval och använder några grammatiska strukturer. En del brister i ordförråd och grammatik. Få formella fel.
Grammatik, ackusativ - obestämt artikel
Du visar dina kunskaper i grammatiken, ackusativ - obestämt artikel, på ett relativt bra sätt. En del fel förekommer.
Du visar dina kunskaper i grammatiken, - obestämt artikel, på ett relativt bra sätt. Få fel förekommer.
Du visar dina kunskaper i grammatiken, - obestämt artikel, på ett bra och tydligt sätt. Bara enstaka fel förekommer.
Grammatik, ackusativ - bestämt artikel
Du visar dina kunskaper i grammatiken, ackusativ - bestämt artikel, på ett relativt bra sätt. En del fel förekommer
Du visar dina kunskaper i grammatiken, - bestämt artikel, på ett relativt bra sätt. Få fel förekommer.
Du visar dina kunskaper i grammatiken, ackusativ - bestämt artikel, på ett bra och tydligt sätt. Bara enstaka fel förekommer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: