Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skrivuppgift i perfekt - Sverige och Tyskland (perfekt)

Skapad 2020-11-07 14:40 i Spängerskolan Kristianstad
Der Sprung 3, perfekt
Grundskola 8 – 9 Moderna språk - språkval
Vi lär oss att berätta om olika aktiviteter och händelser i tempusformen perfekt. Vi skriver egen text i perfekt där du jämför Sverige och Tyskland.

Innehåll

 

Konkretisering - Beskrivning av arbetsområdet

Vi jobbar med text och övningar från läromedlet "Alles Deutsch 9", med fokus på kapitel 1 som lyfter dåtidsformen perfekt. Vi läser och lär in nyttiga sambandsord, glosor och uttryck som sedan används för att skriva egen text.

Arbetsprocess

- Gemensamma genomgångar av perfekt.
- Enskilt arbete med övningarna i häftet om perfekt.
- Muntliga övningar om perfekt i par.
- Perfektformer i läxa.
- Skriftligt prov på perfekt.
 

Bedömning

Din förmåga att använda dig av perfekt när du skriver. Du måste visa att du förstår när du ska använda perfekt på tyska och att du kan använda
perfektformerna på rätt sätt på tyska.

Uppgifter

 • Hemuppgift: Sverige och Tyskland

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9

Matriser

M2
Skrivuppgift i perfekt - Sverige och Tyskland (perfekt)

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Formulera sig i skriftliga framställningar
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Uttrycka sig i skriftlig interaktion
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydIlgt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Skriv egen text i perfekt.
Du visar dina kunskaper i grammatiken, perfekt (har gjort) på ett relativt bra sätt. En del fel förekommer.
Du visar dina kunskaper i grammatiken, perfekt (har gjort) på ett relativt bra sätt. Få fel förekommer.
Du visar dina kunskaper i grammatiken, perfekt (har gjort) på ett bra och tydligt sätt. Bara enstaka fel förekommer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: