Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Film

Skapad 2020-11-07 23:42 i Frösåkersskolan Östhammar
Grundskola 7 – 9 Engelska
Fram till Sportlovet ska vi nu jobba med temat film i engelskan. Du kommer att få utveckla dina språkliga färdigheter inom tala, läsa, skriva och lyssna genom olika arbetsuppgifter kopplade till temat film.

Innehåll

De här veckorna kommer vi att jobba med temat film. Du kommer att utveckla dina förmågor läsa, skriva, tala och lyssna. Vi varvar gemensamma genomgångar och arbetsuppgifter med enskilt arbete och några samarbetsövningar.

 

Vi startar upp arbetsområdet genom att tillsammans skapa en playlist med de soundtracks som vi tycker om . På lektionerna tränar vi alla språkliga förmågor.

 

Materialet vi jobbar med för att träna på förmågorna är:

-Marilyn Monroe (Arbetsmaterial)

-Walt Disney (Arbetsmaterial)

-Patriot (Kortfilm med uppgifter)

-Mrs McCutcheon (Kortfilm med uppgifter)

-The silent child (Kortfilm med uppgifter)

 

Bedömning sker genom inlämnat material från ovanstående uppgifter, samt nedanstående moment.

 1. Speaking. I grupper om 3-4 personer kommer ni att få samtala om olika frågor som har med film och filmintresse att göra. Du kommer att bedömas i interaktion och uttal. Mer info kommer i samband med uppgiften.
 2. Writing. Du kommer att få skriva en uppsats som handlar om dig och ditt eget intresse/erfarenhet av film. Det kommer att finnas flera olika teman att välja på.

Uppgifter

 • Gender dysphoria

 • Walt Disney

 • Marilyn Monroe

 • Essay

 • Film review

 • Walt Disney

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Sånger och dikter.
  En  7-9
 • Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
  En  7-9
 • Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.
  En  7-9
 • Hur sammanbindande ord och andra uttryck används för att skapa struktur och språkligt sammanhängande helheter.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: