Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi år9 - Joner, salter, kemiska reaktioner samt syror och baser

Skapad 2020-11-08 09:25 i Almåsskolan Mölndals Stad
Grundskola 9 Kemi
I detta avsnitt i årskurs 9, kommer vi att prata om joner, salter, kemiska reaktioner samt syror och baser.

Innehåll

Undervisningen (Konkretisering av läroplan)

I undervisningen kommer du att lära dig mer om syror och baser. Dessutom fördjupar vi oss i vad joner är för någonting och hur det hänger ihop med salter. 

I undervisningen kommer vi att arbeta med boken, digitala källor och laborationer för att försöka skapa en djupare förståelse av området.

Innehåll

Du kommer lära dig om:

 • Joner. (Sidan 162-165)

  • du ska kunna förklara skillnaden mellan en atom och en jon

  • du ska kunna beskriva hur en jon bildas och ge exempel på vanliga joner

 • Salter. (Sidan 170-174)

  • du ska kunna beskriva vad som är typiskt för ett salt

  • du ska kunna redogöra för hur ett salt kan bildas

  • du ska kunna ge exempel på några salter och deras egenskaper

 • Syror och baser 1. (Sidan 64-69)

  • du ska kunna ge exempel på några indikatorer och deras egenskaper

  • du ska kunna redogöra för pH-skalan och pH-värdena för en syra, en bas och en neutral lösning

  • du ska kunna redogöra för syrors och basers egenskaper

  • du ska kunna redogöra för några vanliga syror och baser, deras egenskaper och vad de används till

 • Syror och baser 2. (Sidan 166-169)

  • du ska kunna att syror kan avge vätejoner

  • du ska kunna att baser kan ta upp vätejoner

  • du ska kunna förklara vad som sker vid en neutralisation och vid en utspädning

Du kommer visa dina kunskaper efterhand och i den planerade bedömningen. 

Upplägg

Se ovan. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Ke  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom kemi, till exempel materialutveckling och nanoteknik.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
Ämnesmatris - Kemi 7-9 v2

Genomföra undersökningar

förmåga att: "genomföra systematiska undersökningar i kemi"
Genomföra & planera
förmåga att genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån samt förmåga att använda utrustning säkert och fungerande i undersökningarna
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du kan bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. Du kan använda utrustning på ett säkert och, i huvudsak, fungerande sätt.
Du kan formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån. Du kan använda utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Du kan formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. Du kan använda utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Använda resultat, utvärdera & dokumentera
förmåga att jämföra resultaten med frågeställning och dra slutsatser med koppling till kemiska modeller och teorier samt förmåga att resonera kring reslutatens rimlighet och ge förslag på hur undersökningen kan förbättras. Dessutom förmåga att göra dokumentationer av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du kan dra enkla slutsatser, med viss koppling, till kemiska modeller och teorier Du kan föra enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras. Du kan göra enkla dokumentationer
Du kan dra utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier. Du kan föra utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras. Du kan göra utvecklade dokumentationer
Du kan dra välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier. Du kan föra välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka. Du kan göra välutvecklade dokumentationer

Använda begrepp, modeller och teorier

förmåga att: "använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i naturen och samhället"
Kunskaper & resonemang
-förmåga att visa kunskaper om materiens uppbygnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang med användning av begrepp, modeller och teorier. -förmåga att föra resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på kemiska samband i naturen.
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du kan visa kunskaper genom att ge exempel och beskriva dessa, med viss användning, av kemins begrepp, modeller och teorier. Du kan föra enkla och, till viss del, underbyggda resonemang och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband.
Du kan visa kunskaper genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier. Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och visar då på förhållandevis komplexa kemiska samband.
Du kan visa kunskaper genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier. Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och visar då på komplexa kemiska samband.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: