Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknikutveckling - förr och nu

Skapad 2020-11-08 10:35 i Lorensberga 7-9 Ludvika
Ett arbetsområde kring teknikutveckling
Grundskola 7 – 9 Teknik
Hur har allt utvecklats från början till nu? Vad behöver vi utveckla i framtiden?

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Vi kommer att lära oss om hur tekniken har utvecklats från människans begynnelse till nu. Vi kommer också att lära oss om vad som kommer att behöva utvecklas i framtiden. Eftersom ni är en del av framtiden så är det viktigt att ni vet vad som kommer att krävas i framtiden.

Hur ska vi lära oss detta?

Vi kommer att utgå från Teknik-boken på Gleerups när vi lär oss detta. Samtidigt så kommer vi att öva på studietekniken som man kan använda i Gleerups. Vi kommer även att se olika filmer och diskutera kring det vi lär oss.

Vad som kommer att bedömas:

En inlämningsuppgift med frågor som ni kommer att få arbeta med på lektionstid samt ett prov.

Hur du får visa vad du kan:

Vid diskussioner i klassrummet, på inlämningsuppgiften och på provet.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
  Tk  7-9
 • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.
  Tk  7-9
 • Hur kulturella föreställningar om teknik påverkar kvinnors och mäns yrkesval och teknikanvändning.
  Tk  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
  Tk  E 9
 • Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 9
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
  Tk  C 9
 • Dessutom kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
  Tk  C 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
  Tk  A 9
 • Dessutom kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
  Tk  A 9

Matriser

Tk
Teknikutveckling - förr och nu

E
C
A
Teknikutveckling & drivkrafter
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system har förändrats över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system har förändrats över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system har förändrats över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Konsekvenser
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få för olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få för olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få för olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: