Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Väder, Rymden &Tiden HT 20

Skapad 2020-11-08 12:24 i Björkvallsskolan Uppsala
Området tar upp hur det bildas väder på jorden, solsystemet och lite om universum. Samt perspektivet tiden.
Grundskola 6 Fysik
På jorden har vi flera olika väderlekar. Varför? Varför är det kallt på vissa ställen och varmt på andra? Och ibland kan det vara både varm och kallt på samma ställe. Hur ser jorden ut egentligen? Vad finns bortom planeter, månar och stjärnor?

Innehåll

Syfte

I ämnet fysik lär vi oss om yttre omvärlden och hur den förändras och påverkar vårt levnadssätt. Det är viktigt att känna till hur världen fungerar och hur vi kan påverka vårt sätt att leva.

Lektioner och arbetssätt

Fram till jullovet kommer vi arbeta med området väder, rymd och tid.

Vi kommer arbeta med bokens kapitel om väder, rymden och tiden (s.128-147) och se några utbildningsfilmer.

Vi kommer att arbeta med ett projektarbete där eleverna skall skapa sina egna solsystem och skriva kort fakta om deras system.

Vi kommer även arbeta med analoga och digitala klockor.

Detta skall jag kunna

 • Följande begrepp
  • Klimat
  • Atmosfär
  • Polarsken
  • Väderprognos
  • Vintersolstånd/Sommarsolstånd
  • Vårdagjämning/Höstdagjämning
  • Dygn
  • Årstider
  • År
  • Skottår
  • Satellit
  • Tellus
  • Analog
  • Digital
 • De olika klimatzonerna
 • Vart finns vädret
 • Vad skapar väder
 • Hur vindar uppstår
 • Olika typer av nederbörd
 • Olika typer av oväder
 • Vårat solsystem
 • De första världsbilderna
 • Nicolaus Copernicus
 • Galileo Galilei
 • Varför vi har olika årstider
 • Hur månen ändrar fas
 • Olika tidsenheter
 • Olika instrument för att mäta tid
 • Hur vi läser av tiden på en analog klocka

 

Examination

Torsdag vecka 50 ska projektarbetet redovisas. Utöver projektarbetet kommer det bli ett test på den digitala och analoga klockan, samt kommer löpande bedömning ske under lektioner med vad du bidrar med i diskussioner och frågor.  

Matriser

Fy
Björkvalls fysikmatris 6

Nivå 0
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kommunikation
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt. Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet. Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt. Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utveckladeresonemang om informationens och källornas användbarhet. Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem. Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutveckladeresonemang om informationens och källornas användbarhet. Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
Laborativt och praktiskt
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och ävenbidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen. Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och ävenformulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen. Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och ävenformulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert,ändamålsenligt och effektivt sätt. Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslagsom kan förbättra undersökningen. Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Begrepp, samband och teorier
Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att geexempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp. I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband. Eleven kan också beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering medviss koppling till energins oförstörbarhet och flöde. Dessutom beskriver eleven och ger exempel på himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för enkla resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer. Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användningav fysikens begrepp. I utvecklade och underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband. Eleven kan också förklara och visa på något enkelt samband mellan energikällor, energianvändning och isolering med relativt god koppling till energins oförstörbarhet och flöde. Dessutom förklarar eleven och visar på samband kring himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för utvecklade resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer. Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp. I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband. Eleven kan också förklara och visa på olika enkla samband mellan energikällor, energianvändning och isolering med god koppling till energins oförstörbarhet och flöde. Dessutom förklarar eleven och visar på mönster ihimlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för välutvecklade resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer. Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: