Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ingen fattigdom

Skapad 2020-11-08 13:28 i Utvecklings- och stödenheten Härryda
Globala målen
Grundskola 7 – 9 Modersmål
De rika och de fattiga lever tillsammans i världen. Är gränsen mellan fattiga och rika länder så skarp? Vad är din första tanke - association när det handlar om fattigdomen? Vi ska prata om människovärde och pengarna, sårbarhet och fattigdom, barnslaveri, om en stulen barndom. Uppmärksammar vi spår av fattigdomen runt oss? Vilka är fattigdoms bevis i dagens samhälle? Vad är ojämlikhet för dig? Agenda 2030 erinrar att tiden går. Kan vi medverka till ett bättre liv, och kämpa för en rättfärdig värld?

Innehåll

Syfte med undervisningen

Hur kan det komma sig att en del människor i världen har så mycket medan andra har så lite? Vi ska försöka belysa orsaker till fattigdomen och ojämlikheter i världen och få svar varför är det viktigt att jobba med globala målen. Att bli medveten om krissituation, att prata om människovärde och sårbarhet är det ett stort steg i kampen för mänskliga rättigheter.

 

 

 

Så här kommer vi att arbeta

 

Vi kommer att:

Titta på olika bilder och video-filmer/filmklipp som utgångspunkter;

Läsa, förstå, tolka och analysera tidningsklipp och skönlitterära texter som belyser människors villkor, identitets-och livsfrågor;

Lära oss nya begrepp och ord och förbereda oss för muntliga presentationer, föra en intervju, en debat; 

Skriva olika typer av texter - gemensamma och individuella, argumenterade texter, insändare, en egen saga;

Komma i kontakt med poetiska texter genom musik, låttexter och hitta nya, spännande och moderna språkliga bilder;

Läsa fakta texter, svara på frågor, samtala och diskutera;

Arbeta med gemensamma affischer;

Träna ordföljd, meningsbyggnad, språkliga former; ordklass, böjningsform, kongruens;

Vi arbetar tillsammans, enskilt, i par och i grupper. 

Vi använder oss av de nya samarbetande normer, själv bedömning, sina kamraters bedömning och ger feedback;

Vi använder oss av digitala verktyg, läroböcker, tidningar, kopior av texter.

 

 

Här är en lista med ord och begrepp som är viktiga för din förståelse av området

Fattigdom, rikedom, människovärde, (utan) fördomar, medlidande, solidaritet, nådig, mänsklig, framtidsperspektiv. 

 

Så här kan du visa dina kunskaper

Eleverna redovisar sina förmågor genom att:

Läsa, förstå och tolka olika texter, samtala kring texter och filmer och diskutera varierande ämnen;

Föra resonemang och egna åsikter; delta i analys och förstå texters budskap;

Uttrycka sig muntlig genom presentationer och intervjuer;

Använda språkliga strukturer för att formulera sig, skriva olika texter och följa språkliga normer;

Urskilja ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenska;

Visa språkkunskaper genom skriftliga prov.

 

 

Det här ska du lära dig

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  Ml  7-9
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskan. Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.
  Ml  7-9
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Ml  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
  Ml  7-9
 • Uttal, betoning och satsmelodi i jämförelse med svenskan samt olika talade variationer av modersmålet.
  Ml  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Skönlitteratur som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  7-9
 • Språkliga drag, ord och begrepp i skönlitteratur för ungdomar och vuxna.
  Ml  7-9
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar. Texternas innehåll, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  Ml  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Ml  7-9
 • Översättning av och jämförelser mellan texter på modersmålet och på svenska.
  Ml  7-9
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.
  Ml  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Ml  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige.
  Ml  7-9
 • Kulturella uttrycksformer från områden där modersmålet talas, till exempel bildkonst, musik och arkitektur.
  Ml  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: