Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Statistik och sannolikhet

Skapad 2020-11-08 14:02 i Nya Rydsskolan Linköping
Grundskola 4 – 6 Matematik
I detta arbetsområdet arbetar vi med statistik och sannolikhet.

Innehåll

Vi kommer arbeta och lära oss om:

I detta arbetsområde tränar vi på att läsa av och sortera data i tabeller samt läsa av och tolka olika diagram. Vi lär oss också att beräkna medelvärde och hur man bestämmer median och typvärde. Vidare arbetar vi med att beräkna sannolikheten för olika utfall, såsom att få en sexa när man kastar en tärning eller att få hjärterdam ur en kortlek.

 

Begreppslista:

medelvärde, median, typvärde, stapeldiagram, cirkeldiagram, linjediagram, tabell, sannolikhet, chans, risk

 

Såhär kommer vi arbeta:

Vi arbetar med blandade uppgifter från olika läromedel som tas fram i samråd med speciallärare. Exempel på läromedel som vi använder är formula och material som är tillgängligt via internet, t.ex. från skolverket och gamla nationella provuppgifter. En del uppgifter konstrueras även av läraren.

En gång i veckan arbetar vi i halvklass där vi tillsammans muntligt resonerar kring olika lägesmått, tabeller och diagram, samt sannolikheten för olika utfall. 

Vi arbetar tillsammans i helklass vid genomgångar och repetition. Eleverna ombeds då delta muntligt eller via mini whiteboards. 

Vi arbetar i mindre grupper, par och självständigt under lektionerna.

Under tiden för träning inom arbetsområdet uppmuntras eleverna till samarbete för att kunna ta del av varandras förklaringar. Elever som inte förstått ett lärandemål får då ytterligare en möjlighet att utveckla sin förståelse och elever som har befäst vissa kunskaper ges möjlighet att utveckla sitt kunnande genom att förklara för en klasskamrat. 

 

 

Bedömning:

Elevens deltagande och visade kunskaper vid resonemangsuppgifter i halvklass.

Elevens visade kunskaper vid genomgångar och repetition i helklass.

Test

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6
 • Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
  Ma  C 6
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
  Ma  C 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till sammanhanget.
  Ma  C 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
  Ma  C 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
  Ma  A 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.
  Ma  A 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Ma  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: