Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik och litteratur

Skapad 2020-11-08 13:37 i Gåvsta förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Teknik finns överallt. Genom barnlitteratur lär vi oss om olika tekniker som vi kan använda oss av. Det kan vara i ateljén, när vi bygger och konstruerar, eller i vardagen när vi äter, klär på oss och tvättar oss. Vi lär oss samtidigt att använda vår kropp på olika sätt - motorik är också en typ av teknik.

Innehåll

Vilket mål ska vi arbeta mot:

Utveckling och lärande

Syftet (Varför):

Se läroplanmål:

Målformulering (Vad):

Genom att jobba med böcker, sagor och berättande kan vi:

•Skapa och ge förutsättning för gemensamma, roliga upplevelser.

•Skapa och ge förutsättningar för barnen att utveckla språk, fantasi och kreativitet.      

• Skapa och ge förutsättningar för barnen att möta olika typer av teknik som exempelvis tekniker för skapande/estetik och olika typer av vardagsteknik.

Målkriterier:
 
Vi vill erbjuda olika lärmiljöer som uppmuntrar till läsning och samtal kring innehållet i böckerna.
( Boksamtal, dvs, öppna frågor där barnens tankar leder fram till slutsats)
 
Boksamtal och reflektion tillsammans med barnen i mindre grupp.
 
Levande berättelser och sagor - med hjälp av rekvisita, flano, projektor mm.
 
Aktiv rollek, där vi pedagoger initierar och deltar i leken.
 
Digitala verktyg - vi integrerar digitala verktyg i form av QR- koder, lärplattor och appar som uppmuntrar samarbete och övar barnen i användandet av digital teknik.
 

 

Arbetssätt (Hur):

Vi som pedagoger på ett interaktivt sätt där vi uppmuntrar, stödjer barnen i sitt utforskande på ett sätt som känns meningsfullt för dem.

Uppgifter i Unikum(hur):

 Detaljplanering läggs under uppgifter. 

 

 

Uppgifter

  • Teknik och barnlitteratur

Kopplingar till läroplanen

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö 18
  • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: