Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendom

Skapad 2020-11-08 14:30 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap
Vad vet du om världens största religion? Vem var egentligen Jesus och vad gjorde han? När vi läser kristendomen kommer du få lära dig mer om Jesus och hans liv, kristna ceremonier och högtider.

Innehåll

 

 

 

 

Vilka förmågor ska du utveckla? 

 

Analysförmågan 

 

Du visar att du undersöker och beskriver kristendomens heliga platser, levnadsregler och ritualer.  

 

Kommunikativa förmågan 

 

Du deltar aktivt när vi samtalar och diskuterar i klassen. Vid dessa tillfällen visar du också att du har koll på viktiga fakta om kristen tro. 

 

Förmågan att hantera information 

 

Du visar att du förstår innehållet i föreläsningar, vad som står i läroboken och det du ser på film.Du hittar information i t ex lärobokensamt väljer den fakta som fungerar bästför tillfället. 

 

Den begreppsliga förmågan 

 

Du använder aktuella begrepp när du samtalar, diskuterar och skriver om sådant som har med kristendomenatt göra. 

 

 

 

Hur ska vi arbeta? 

 

 • Du kommer att få ta del av fakta från t ex religionsboken, filmer och föreläsningar 
 • Du kommer att få delge dina tankar både enskilt, i liten grupp och i helklass 
 • Du kommer att få visa dina förmågor och få respons av klasskamrater och lärare 

 

 

 

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna:

 

 • de tre stora inriktningarna inom kristendomen (katolska kyrkan, protestantiska kyrkan och ortodoxa kyrkan)
 • redogöra kortfattat om Jesus liv
 • redogöra för kristna ceremonier bl a dop, konfirmation, bröllop, begravning
 • redogöra för kristna högtider och varför de firas
 • hur Bibeln är uppdelad
 • olika föremål som finns i kyrkan och vad de symboliserar
 • göra jämförelser mellan kyrkans roll i vårt samhälle förr och nu och resonera kring hur människors syn på kyrkan har ändrats med tiden. 
 • delta i diskussioner kring religion och olika livsfrågor
 • begrepp i religion som hör till arbetsområdet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: