Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rulla

Skapad 2020-11-08 15:19 i Nyhemsgårdens förskola Bollnäs
Förskola
Vi utforskar verbet rulla. Vad kan rulla? Bollar? Dockor? Vi själva? Kan vi rulla uppåt?

Innehåll

Nuläge

Hela förskolan ska arbeta med verb. Våra barn på avdelningen är intresserad av bollar så vi tog verbet rulla att arbeta med. 

Mål

Barnen ska få undersöka verbet rulla på ett praktiskt sätt. Vi vill att barnen ska använda både sin kropp, olika föremål  och sitt språk. 

 

Syfte

Genom att använda kroppen i lärandet får barnen både kroppsuppfattning samt ett konkret lärande. Barnen kan på så vis öka förståelsen för både begreppet och ordet rulla. 

 

Genomförande

Vi undersöker verbet rulla genom att rulla olika föremål. Barnen kommer att få utforska vilka föremål som kan rulla och hur man kan få föremålen att rulla genom att prova sig fram.

Utomhus provar vi att rulla oss själva, både uppför och nerför kullen. Går det att rulla både uppför och nerför? Rullar vi snabbt eller sakta?

Då barnen är små fokuserar vi främst på att utveckla språket, motoriken och ha roligt. 

 

Dokumentation

Vi använder oss av unikum, bilder och små filmer. Bilder kommer att skrivas ut och sättas i våran pärm som barnen har full tillgång till. 

 

Ansvar

Alla pedagoger ansvarar för att projektet genomförs och dokumenteras. 

Kopplingar till läroplanen

 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: