Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap PULS (kap 1-3)

Skapad 2020-11-08 15:44 i Forshällaskolan Uddevalla
Planering i ämnet samhällskunskap för år 4 vt-16 där vi arbetar med familj, vänner och skolan.
Grundskola 4 Samhällskunskap
Ett arbete i samhällskunskap som behandlar områdena familj & vänner, skola samt att du har rätt att vara dig själv.

Innehåll

Arbetssätt och metod

Vi kommer utgå från PULS-boken i samhällskunskap. Vi kommer jobba muntligt och skriftligt, i grupp och enskilt.

 

Vi kommer läsa om:

FAMILJ OCH VÄNNER

- hur vi kan leva tillsammans på olika sätt

- hur barn kan få hjälp om familjen har problem

- hur vi kan dela på arbetsuppgfiterna hemma

- hur vi kan visa att alla är lika mycket värda

 

SKOLAN

- varför man går i skolan

- vem som bestämmer i skolan

- var man kan få hjälp om man får problem i skolan

 

DU HAR RÄTT ATT VARA DIG SJÄLV

- vad som kan kallas mobbning

- hur det känns att vara mobbad

- vad man kan göra för att motverka mobbning

- fördomar och rasism

 

Bedömning

Jag kommer bedöma:

- deltagande på lektionstid.

- hur väl du deltar i diskussioner.

- hur väl du utvecklar dina svar.

- muntliga och skriftliga redovisningar.

- Kunskapstest efter avslutat moment. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
  Sh  4-6
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6

Matriser

Sh
Samhällskunskap PULS (kap 1-3)

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Begrepp
Eleven kan använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Samhällsstrukturer
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Värdera och uttrycka ståndpunkt
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
Mänskliga rättigheter
Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: