Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Näringslära åk 8

Skapad 2020-11-08 15:30 i Getingeskolan Halmstad
Kunskaper om näringslära och arbetet i hemmet ger människan viktiga verktyg för att skapa en fungerande vardag och kunna göra medvetna val som konsumenter med hänsyn till hälsa och miljö
Grundskola 8 Hem- och konsumentkunskap
Näringslära

Innehåll

 

Arbetsområdet

Matvanor grundläggs tidigt. Du som är ung funderar kanske inte så mycket över hälsan. Det är just i ungdomen som man fattar många livsavgörande beslut t ex om sina matvanor. Att äta bra mat som ger alla de näringsämnen kroppen behöver och att välja en sund livsstil är viktigt. Det är speciellt viktigt för dig som växer. Det behövs kunskap för att förstå vilka konsekvenser dina val får för hälsan, ekonomin och miljön.

Dina kunskaper i näringslära redovisar du i form av ett skriftligt prov och praktiska uppgifter så som planering av måltid,atlagning samt skriftligt resonera och värdera din måltid utifrån ett hållbarhets- och hälsoperspektiv.

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Individuella behov av energi och näring, till exempel vid idrottande, samt hur måltider kan komponeras efter olika behov.
    Hkk  7-9
  • Aktuella samhällsfrågor som rör privatekonomi, mat och hälsa.
    Hkk  7-9

Matriser

Hkk
Bedömningsmatris i hem- och konsumentkunskap åk 8 Näringslära Uppgift: Värdera och resonera

Enkel
Välutvecklad2
Mycket välutvecklad
Din förmåga att tillgodogöra dig kunskap om våra näringsämnen och våra livsmedel
Du har viss kunskap om näringslära och våra vanligaste livsmedel
Du har goda kunskaper om näringslära och våra livsmedel
Du har mycket goda kunskaper om näringslära och våra livsmedel
Din förmåga att utvärdera ditt praktiska arbete
Du kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Du kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Du kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.

Hkk
Bedömningsmatris hem- och konsumentkunskap åk 7-9

Kunskapskrav att nå till slutet av årskurs 9

Enkel
Välutvecklad
Mycket välutvecklad
Planering
Din förmåga att planera och tillaga måltiden.
Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav.
Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med relativt god anpassning till aktivitetens krav.
Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med god anpassning till aktivitetens krav.
Ansvarstagande
Din förmåga att ta ansvar under arbetet.
Samarbetsförmåga är svår. Kan till viss del lyssna och visa hänsyn. Gör det nödvändigaste av tilldelade uppgifter. Tar lite ansvar för gemensamma uppgifter.
Kan samarbeta med alla. Lyssnar på andra och tar för det mesta hänsyn. Utför och tar ansvar för tilldelade arbetsuppgifter.
Tar eget initiativ till samarbete. Lyssnar alltid och visar alltid hänsyn.
Kreativitet
Din förmåga att motivera dina val.
Kan följa och läsa recept med hjälp
Kan följa ett recept någorlunda. Arbetar ganska självständigt.
Kan följa ett recept och självständigt tillaga en måltid. Kan hantera oförutsedda situationer.
Utvärdering
Din förmåga att ge omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Näringslära och livsmedelskunskap.
Din förmåga att tillgodogöra dig kunskap om våra livsmedel och näringslära.
Har lite kännedom om näringslära och livsmedelskunskap.
Har relativt god kännedom om näringslära och livsmedelskunskap.
Har god kännedom om näringslära och livsmedelskunskap.
Hälsa, miljö och livsstil
Din förmåga att välja livsmedel och metoder med hänsyn till hälsa, miljö och livsstil.
Kan redogöra för sambandet mellan mat / hälsa med hjälp. Håller efter på arbetsplatsen när läraren påminner.
Har lite insikt om matens betydelse för hälsan. Håller rent och snyggt på arbetsplatsen.
Kan välja och tillaga mat som är bra för kroppen. Är noga med hygien. Reflekterar över mat, hälsa och hygien.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: