Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English 9 Crime and Punishment (week 46-50)

Skapad 2020-11-08 15:55 i Kvarngärdesskolan Uppsala
Grundskola F Engelska
Crime plays a major part in fiction as well as in our real lives. In this unit we discover different aspects of crime in areas where English is spoken.

Innehåll

 

Planering: Crime and Punishment

 

Syfte: Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter (skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form + nyheter),

formulera sig och kommunicera i tal och skrift (sammanfatta, beskriva och argumentera)

 

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang (sammanfatta, beskriva och argumentera),

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används (brott, deckare, historiska brott).

Vilka förmågor vi kommer att träna på:

 

Läs- och hörförståelse, att kunna förstå helhet och detaljer av talad engelska och av texter, när du tolkar texter och lyssnar på engelska.

 

Visa din läsförståelse, redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer, när du svarar på innehållsfrågor 

 

Kommunikativ förmåga, att skriva och uttrycka sig muntligt, när du gör skrivuppgifter och talar engelska.

 

Förmåga att diskutera, jämföra och reflektera över brott och straff och göra kopplingar till din egen tillvaro, när du skriver och diskuterar muntligt. 

 

När vi är klara ska du kunna (inom arbetsområdet): 

läsa och tolka texter 

lyssna på talad engelska  

redogöra innehåll för att visa att du förstått det

skriva svar på innehållsfrågor och göra övningar  i Coursework-dokument (se Teams)

diskutera frågorna i Coursework (se Teams) 

skriva en argumenterande text

 

Vad kommer vi att göra framöver?:

Vi kommer att träna på ord, läsa texter, lyssna på talad engelska (podcasts) och se filmklipp om brott och arbeta i Coursework-dokumentet på classroom. Vi kommer dessutom att arbeta med förintelsen, ett av de största brotten mot mänskligheten någonsin.

 

Så här får du visa att du har lärt dig: 

Ditt skriftliga arbete i Coursework Crime-dokumenten (se Teams)

Genom muntliga övningar (diskussioner, sammanfattningar)

Inlämningsuppgift - Argumenterande text

Uppgifter

 • Crime Coursework 3 (Biography)

 • Coursework 1 (Vocabulary + Crime books, series and films)

 • Coursework 3 - Famous crimes and Notorious Criminals (Biography)

 • Crime Coursework 2 Coursework 2 (Interviews, vocabulary training + discussion)

 • Crime Coursework 1 (words and fiction)

 • Crime Coursework 2 Coursework 2 (Interviews, vocabulary training + discussion)

 • Crime Coursework 1 (words and fiction)

 • Crime Coursework 3 (Biography)

 • Coursework 2 (Interviewing, vocabulary training + discussion)

 • Crime Coursework 3 - Famous crimes and notorious criminals

 • Crime Coursework 4 - Crimes against Humanity

Matriser

En
Kunskapskrav Engelska år 9 Lgr11

Kusnskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Kusnskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
Kusnskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

Kusnskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Kusnskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
Kusnskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.

Kusnskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Kusnskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
Kusnskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: