Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MATEMATIK - Prio7 - 3.GEOMETRI 13e

Skapad 2020-11-08 16:38 i Läroverket Hudiksvall
Grundskola 7 Matematik
Planering för arbetet med geometri vecka 46-51 Du ser nedan en grovplanering av vilka begrepp som kommer att behandlas och hur vi kommer att jobba. Du kan även klicka dig vidare till lektionsplaneringen. I detta område får man välja om man vill ha ett prov i slutet eller en inlämningsuppgift

Innehåll

 

Klicka här för att komma till lektionsplanering: PLANERING 

Centralt innehåll - Vad ska vi undervisa om?

 

 • göra enhetsbyten samt använda tillhörande prefix
 • Uppskatta, mäta och beräkna vinklar i olika geometriska figurer
 • Använda gradskiva
 • Använda vinkelsumman i en triangel
 • beskriva olika slags trianglar och fyrhörningar
 • mäta och beräkna omkretsen och arean på olika geometriska figurer

 

Begrepp - vilka begrepp kommer vi att behandla?

 • enheter
 • prefix
 • dimension
 • parallella linjer
 • diagonal
 • vinkel
 • vinkelben
 • vinkelspets
 • sidovinkel
 • månghörning
 • vinkelsumma
 • triangel
 • parallelltrapets
 • parallellogram
 • romb
 • rektangel
 • kvadrat
 • omkrets
 • area

 

Filmer

genomgångar till de enskilda delarna i arbetsområdet hittar du även i lektionsplaneringen under varje genomgång.


Bedömning - vilka kunskapskrav kommer att bedömas?


Metod

 • Hur väl metoden är anpassad till uppgiften/situationen
 • Hur väl eleven genomför metoder och beräkningar
 • Hur utvecklingsbara elevens metoder är
 • Hur väl eleven hanterar olika hjälpmedel 

Begrepp

 • Hur väl eleven använder olika begrepp
 • Kvaliteten på elevens beskrivningar av olika matematiska begrepp och hur eleven då använder olika uttrycksformer
 • I vilken grad eleven visar kunskap om relationer och samband mellan olika matematiska begrepp

Resonemang

 • I vilken grad eleven ställer och besvarar frågor med matematiskt innehåll
 • I vilken grad eleven följer, framför och bemöter matematiska resonemang
 • Kvaliteten på elevens matematiska resonemang (motiveringar och argumentationer)

Kommunikation

 • Kvaliteten på elevens beskrivningar och redogörelser både muntligt och skriftligt
 • Hur väl eleven använder matematikens uttrycksformer 

Problemlösning

 • I vilken grad eleven kan tolka muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll
 • I vilken grad eleven kan beskriva sitt tillvägagångsätt vid problemlösning med hjälp av matematikens uttrycksformer
 • Kvaliteten på de strategier och metoder som eleven väljer
 • Hur väl eleven tolkar resultat och drar slutsatser
 • I vilken grad eleven bedömer rimligheten i ett resultat

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: