👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Litteraturhistoria - Från Upplysningen till Modernism: 9A + 9B v.48-6 ht20-vt21

Skapad 2020-11-08 16:00 i Domnarvets skola Borlänge
Grundskola 7 – 9 Svenska
Från v.48-6 kommer vi jobba vidare med litteraturhistoria, med Upplysningen, Romantiken, Realismen och Naturalismen, samt Modernismen. Vi kommer börja med att prata om vad som händer i samhället och världen, samt vad som är typiskt för europeisk litteratur. Vi kommer även att läsa och diskutera några textutdrag från kända texter från tidsepokerna. Examinationen görs som ett individuellt val av tidsepok.

Innehåll

Tidsplan - lektioner

v.48

måndag 23/11

 • introduktion Litteraturhistoriens sista fyra tidsepoker
 • studi.se-film om Upplysningen
 • läs om Upplysningen ur Portal i häftet Litteraturhistoria åk 9 - Från Upplysningen till Modernismen
 • besvara frågor om Upplysningen i Unikum/Uppgift/Upplysningen

onsdag 25/11

 • besvara klart frågor om Upplysningen i Unikum
 • vi läser ett utdrag ur Robinson Crusoe Fotspår i sanden + diskuterar utifrån frågor
 • ev. studi.se-film om Romantiken

v.49

måndag 30/11

 • studi.se-film om Romantiken
 • läs om Romantiken ur Portal i häftet Litteraturhistoria åk 9 - Från Upplysningen till Modernismen
 • besvara frågor om Romantiken i Unikum/Uppgift/Romantiken

onsdag 2/12

 • Läsförståelseprov
 • ev. Besvara klart frågorna om Romantiken
 • ev. Läs din bok

v.50

måndag 7/12

 • besvara klart frågor om Romantiken i Unikum
 • vi läser ett utdrag ur Den unge Werthers lidanden Vartill denna rasande ändlösa passion? + diskuterar utifrån frågor

onsdag 9/12

 • besvara klart frågor om Romantiken i Unikum

v.51

måndag 14/12

 • besvara klart frågor om Upplysningen + Romantiken i Unikum

onsdag 16/12

 • besvara klart frågor om Upplysningen + Romantiken i Unikum

v.2

måndag 11/1

 • Startuppgift: repetition kännetecken Upplysningen + Romantiken
 • studi.se-film om Realismen och Naturlismen
 • gör Quiz 1-3 (studi.se) om Realismen och Naturalismen
 • läs om Realismen ur Portal i häftet Litteraturhistoria åk 9 - Från Upplysningen till Modernismen
 • Valfritt: testa dig själv genom att besvara frågorna i Unikum. Du behöver INTE SKRIVA - om du inte vill!
 • Skriv klart frågorna i Unikum om Upplysningen och Romantiken

onsdag 13/1

 • vi läser ett utdraget Mera mat ur Oliver Twist av Charles Dickens+ diskuterar utifrån frågor
 • Skriv klart frågorna i Unikum om Upplysningen och Romantiken

v.3

måndag 18/1

 • läs om Modernismen + Epilog ur Portal i häftet Litteraturhistoria åk 9 - Från Upplysningen till Modernismen
 • vi läser ett utdrag ur novellen Förvandlingen av Franz Kafka + diskuterar utifrån frågor
 • Skriv klart frågorna i Unikum om Upplysningen och Romantiken

onsdag 20/1

 • STARTUPPGIFT: Läs genom instruktionerna till Examinationen Annorlunda porträtt av en författare
 • Hur skriver man ett reportage? Du får en mall + ex. på elevers reportage om en litteraturhistorisk författare
 • välj tidsepok + författare: du ska skriva ett reportage - Annorlunda porträtt av en författare
 • sök fakta till reportaget Annorlunda porträtt av en författare
 • notera vilka källor du använder, sidnummer...

v.4

måndag 25/1

 • STARTUPPGIFT: Hur källhänvisar man?
 • sök fakta till reportaget Annorlunda porträtt av en författare
 • notera vilka källor du använder, sidnummer...

onsdag 27/1

FÖRINTELSENS MINNESDAG

v.5

måndag 1/2

 • Dispositionen KLAR = fyll i "häftet" du fått: Disposition - reportage Annorlunda porträtt av en författare 
 • Skriv reportaget Annorlunda porträtt av en författare
 • Källhänvisa 
 • Påbörja Källförteckning
 • Fundera på källkritik kring 3 olika källor du använt. Redovisas som startuppgift i grupp onsdag 3/2

onsdag 3/2

 • Skriv på ditt reportage: Annorlunda porträtt av en författare

v.6

måndag 8/2

 • Skriv klart reportaget Annorlunda porträtt av en författare
 • Källhänvisa 
 • Skriv klart källförteckningen
 • Bestäm hur du ska redovisa källkritik kring 3 olika källor du använt. Redovisas som startuppgift i grupp onsdag 3/2

CHECK LISTA Annorlunda porträtt av en författare

 

 • Fakta: barndom, karriär, familj, intressen, författarskap
 • Information om tidsepoken (utifrån vad din författare och andra författare/konstnärer skriver om och varför)
 • Samhället - vad händer i världen/landet?
 • Källförteckning
 • Källhänvisning
 • Källkritik
 • Andra författare - låtsas som att din författare umgås/känner andra författare under tidsepoken
 • Reportage: rubrik, ingress, brödtext, direkt tal, citat, bild/er, bildtext, byline. 
 • 1-2 sidor lång text
 • Språket: ordval, stavning, skiljetecken, stor bokstav...

onsdag 10/2

 • STARTUPPGIFT: I grupp om tre - redovisa källkritik kring tre källor du använt i reportaget
 • Utvärdera Litteraturhistoria + reportage + källkritik via Forms
 • Sedan sagor

Hur?

 1. Vi kommer att diskutera vad som är typiskt för de fyra återstående tidsepokerna inom Litteraturhistorien.
 2. Du kommer att se tre filmer från studi.se + läsa fyra kortare faktatexter i Portal
 3. Vi kommer att läsa och diskutera ett textutdrag ur ett verk/tidsepok.
 4. Du kommer att skriva ett reportage om en av tidsepokerna, samt en av författarna inom den epoken.

 

Det här ska du kunna:

 • Kunna berätta om under vilka år tidsepokerna sträckte sig och en del om vad som var typiskt för den tidens samhälle och om litteraturen under epoken.
 • Kunna redogöra en av tidsepokerna fördjupat genom att välja en författare och beskriva denne i ett reportage.

MATERIAL

Filmer

https://app.studi.se/l/upplysningen-internationella-foerfattare [4,32]

https://app.studi.se/l/romantiken [4,25]

https://app.studi.se/l/realism-och-naturalism [5,28]

Texter

Häfte

 • Kort överblick över litteratuhistoriens epoker
 • Information om tidsepokerna ur Portal s.170-177
 • Frågor att jobba med

Upplysningen

Fotspår på stranden ur Robinson Crusoe av Daniel Defoe: Ur Klassiska romaner s.121-124

Romantiken

Vartill denna rasande ändlösa passion? ur Den unge Werthers lidanden av Johann Wolfgang Goethe: Ur Plus s.123-127

Realismen och Naturalismen

Mera mat ur Oliver Twist av Charles Dickens: Ur Klassiska romaner s.134-136

Modernismen

Ur Förvandlingen av Franz Kafka: Ur Antologi s.235-241

Källhantering

Källhänvisning 

Skriv bättre - Källor & referatmarkörer - UR Orka plugga

Texter:

 • Portal s.284-285

Bilder:

Källförteckning 

 • Se Teams/9A el. 9B/Svenska/Källhänvisning bilder
 • Portal s.286-287

Källkritik

 

EXAMINATION

1. KUNSKAPER I LITTERATURHISTORIA: Besvara frågor om Upplysningen + Romantiken (se uppgifter)

2. SKRIFTLIG + KUNSKAPER I LITTERATURHISTORIA + KÄLLHANTERING:  Annorlunda porträtt av en författare - ett reportage med källhänvisningar + källförteckning (se uppgifter)

3. MUNTLIGT: samtala och diskutera + KÄLLKRITIK: En muntlig diskussion av tre av källorna från ditt reportage (en från Internet, en bok (t.ex. läromedel), en bild)

Uppgifter

 • Examination: Ett reportage - Annorlunda porträtt av en författare

 • Upplysningen

 • Romantiken

 • Realismen och Naturalismen

 • Modernismen

Matriser

Sv
Betygsmatris Litteraturhistoria - UPPLYSNINGEN, ROMANTIKEN, REALISMEN, MODERNISMEN

F
E
C
A
Läsa med flyt
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolka & resonera om budskap
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Verket & upphovsmannen
Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Eleven för också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Historiska & kulturella sammanhang
Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar då väl underbygg­da slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Skriva texter
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Söka, välja ut och sammanställa
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Sammanställningar
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller ut­vecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Ge omdömen om & bearbeta text
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Samtala & diskutera
Bedöms ev. utifrån diskussioner på lektioner.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.