Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Falafelflickorna baserad på Falafelflickorna

Skapad 2020-11-08 16:40 i Gunnesboskolan Lunds för- och grundskolor
I titelrutan ovanför skriver du arbetsområdets titel. I denna "beskrivningsrutan" kan du skriva en kort beskrivning av planeringen som bara vi pedagoger kan se. I rutorna till höger fyller du i skolform, årskurs och ämne. Klicka på spara när du gjort dina val.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap Svenska Religionskunskap
Vi ska tillsammans läsa och arbeta med boken "Falafelflickorna" av Christina Wahldén. Vi kommer att ha boksamtal i våra team och vi kommer att ha en egen reflektionsbok.

Innehåll

Våra mål

Vi ska läsa, prata om och diskutera boken Falafelflickorna, för att bättra på både vår läsförmåga och samtalsförmåga.

Du ska:

-  kunna berätta om vad du har läst/hört och vad boken handlar om

- kunna diskutera händelserna i boken med dina klasskamrater

- kunna diskutera och argumentera för vad du tror kommer hända i boken

 - kunna skriva ner dina tankar i reflektionsboken

Så här arbetar vi

Vi kommer att:

 • Läsa i boken
 • Svara på frågor om boken både inför och efter varje kapitel
 • Samtala i grupper där alla har olika roller, som "sammanfattare", "ordfördelare"
 • Samtala om både vad som händer i boken och vad vi tror kommer hända
 • Föra båda öppna diskussioner och diskussioner som är styrda av frågor ni får av mig

Bedömning

Du visar att du når målen genom att:

- lyssna aktivt 

- vara med i diskussionerna om vad som har hänt i boken

- vara med och argumentera för vad du tror kommer hända i boken

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6
 • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
  Sh  4-6
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Ansvarsfullt agerande vid kommunikation i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
  Sv  4-6

Matriser

Re Sv Sh
Tala, lyssna och samtala

Återberättande
Jag kan återberätta någon enstaka av bokens händelser så att de andra förstår vad jag menar.
Jag kan återberätta flera av bokens händelser så att de andra förstår vad jag tänker på och vad jag menar.
Jag kan återberätta bokens händelser i kronologisk ordning så att de andra förstår vad jag menar. T ex. Först hände det här Efter det Till sist
Jag kan återberätta bokens händelser i kronologisk ordning med beskrivande detaljer och med inlevelse så att de andra förstår vad jag menar.
Aktiv
Jag är mindre aktiv.
Jag deltar i samtalet och är aktiv.
Jag är aktiv och kan föra diskussionen vidare genom att ställa frågor och försöka förstå hur de andra tänker.
Jag är aktiv och kan ta till mig andras åsikter och framföra och argumentera för mina egna.
Egna åsikter
Jag är mindre aktiv.
Jag kan delvis berätta om vad jag tycker när vi har boksamtal.
Jag kan berätta vad jag tycker när vi har boksamtal.
Lyssna, reflektera och ställa frågor
Jag kan lyssna aktivt och ställa frågor när jag inte förstår.
Jag kan lyssna aktivt och jag ställer frågor när jag inte förstår. Jag frågar teamet hur de tänker när jag inte förstår.
Jag kan lyssna så aktivt att jag till viss del kan dra egna slutsatser och göra jämförelser med egna erfarenheter.
Jag kan lyssna så aktivt att jag kan dra egna slutsatser och göra jämförelser med egna erfarenheter.
Ny aspekt
Kopplingar/Mönster Till mig själv Till samhället Till annan text/film
Jag gör inga kopplingar.
Jag gör en- två kopplingar till något av nedanstående. Jag kan göra kopplingar till mig själv samhället annan text/film
Jag kan tre-eller fler kopplingar till något av nedanstående. Jag kan göra kopplingar till mig själv samhället annan text/film
Jag kan göra ett flertal kopplingar till mig själv samhället annan text/film
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: