Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Eng åk.4 ht-20 Reading

Skapad 2020-11-08 17:37 i Malmslättsskolan Kärna Linköping
Grundskola 4 – 6 Engelska
I det här temat kommer du att få träna på din läsförmåga. Du kommer att få läsa flera olika sorters texter och böcker samt träna på olika strategier som kommer hjälpa dig att förstå texten bättre.

Innehåll

Vad ska du lära dig?

I det här temat kommer du att få lära dig olika strategier för läsning och hur du kan använda dem för att förstå mer av det du läser på engelska. De strategier som du främst kommer att träna på är att:

 • förutspå vad texten kommer att handla om
 • sökläsa
 • förstå och sammanfatta innehållet i texten i stora drag
 • använda dig av textens sammanhang för att lista ut ord du inte förstår.

 Du kommer också att få träna på att läsa med flyt och med ett korrekt uttal.

 

Hur kommer du att få arbeta?

Du kommer att få läsa och samtala om texter gemensamt i klassen och gruppvis. Du kommer också att få träna på att läsa texter/böcker samt använda strategierna på egen hand. För att träna på att läsa med flyt och ett bra uttal så kommer du i slutet av temat att få delta i ett grupparbete där du ska spela in när du läser en del utav en bok. Du kommer att läsa den här boken tillsammans med andra elever och när alla är klara kommer vi att lyssna på de inspelade böckerna tillsammans i klassen.

 

Hur och på vad kommer du att bli bedömd?

Du kommer att bli bedömd på hur väl du klarar av att läsa texter/böcker och kort återge på engelska vad de handlar om, svara på frågor om handlingen samt kan använda texten för att lista ut ord som du inte förstår.

Matriser

En
Reading

Matris - läsförståelse och strategier

Inte tillräckliga kunskaper
Grundläggande kunskaper
Goda kunskaper
Läsförståelse: uppgifter
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet.
 • En  E 6
 • En  C 6
- förstår enstaka delar i texten - har svårt att svara frågor om innehållet i texten
- svarar oftast rätt på flervalsfrågor och kan även svara med enstaka ord om innehållet i enkel form
- svarar oftast rätt på olika typer av frågor och formulerar egna meningar som svar på frågor
Läsförståelse: texter
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
 • En  E 6
 • En  C 6
-förstår delvis vad texten handlar om men kan inte återberätta den
- förstår innehållet i stora drag - återberättar kort och enkelt vad texten handlar om
- förstår det mesta av innehållet och uppfattar tydliga detaljer - återberättar med några detaljer vad texten handlar om
Strategier
För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna väljer eleven olika strategier.
 • En  E 6
 • En  C 6
- har svårt att välja en fungerande strategi
- använder ibland någon strategi t.ex. sökläsning, läsa mellan raderna, ordförståelsestrategi
- använder sig ofta av strategier för läsning t.ex. sökläsning, läsa mellan raderna, ordförståelsestrategi
Läsning med flyt
- stakar sig ofta - läser otydligt och stressat/långsamt.
- stakar sig ibland - läser i ett lugnt tempo
- stakar sig väldigt sällan - läser i ett lugnt tempo och med inlevelse
Läsning med ett korrekt uttal
 • En  4-6
- svårt att uttala många ord på ett begripligt sätt
- uttalet går att förstå
- uttalet är rätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: