Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi ht-20

Skapad 2020-11-08 16:57 i Björkbergsskolan Hudiksvall
Grundskola 6 Geografi
Under höstterminen har vi arbetat med allt från jordens klimat och olika naturtyper, till hur hållbarutveckling. Vi har även arbetat med Europas namngeografi.

Innehåll

 

Vi har arbetat med

 

Jordens uppbyggnad - klimatzoner:

- Hur naturtyperna ser ut i de olika klimaten

- Hållbarutveckling- Hur vi påverkar den globalauppvärmningen

- Jordens resurser - vatten, skog, hav, jordbruk mm.

- Ojämlika levnadsvillkor i världen 

- konstbevattning

 

Europas namngeografi:

länder, städer, bergskedjor, hav

 

Kartan och dess uppbyggnad

- med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: