Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Digitalisering på fritids ht 2020 T-H

Skapad 2020-11-08 17:24 i Torna Hällestads skola Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 3
Programmering på fritids. Hur kan vi arbeta med analog och digital programmering på fritids för att stimulera kommunikation, estetiskt skapande och problemlösning ?

Innehåll

 

Pedagogisk planering

Digitalisering på fritids, ht 2020

Lgr11

Syfte

Genom undervisningen i fritidshemmet ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling
  • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle,

Centralt innehåll

Språk och kommunikation

  • Digitala verktyg och medier för kommunikation.

Skapande och estetiska uttrycksformer

  • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.

Genomförande

Eleverna arbetar i grupp med både analog programmering såväl som digital blockprogrammering i appen Scratch.

Inför varje delmoment har vi någon inledande fråga om vad digitalisering i samhället kan innebära. Vi ser kortare filmer som knyter an till detta samt har en genomgång av vad dagens programmeringsövningar innebär.

I den analoga delen samarbetar de med en kamrat för att ge varandra analoga instruktioner för att utföra olika moment. Det kan t.ex. vara att instruera kamraten att på en förtryckt spelplan få kamraten att hitta vissa figurer. Det kan också vara att genom signaler få en kamrat att gå en viss bana i klassrummet.

I den digitala delen byggs en liten film genom att successivt tillämpa kommandon för att få figurer att gå vissa banor och utföra olika handlingar. I kursen ingår att spela in tal och ljud, designa sina figurer efter personliga önskemål, att göra tidsinställningar samt att byta scener.

Det finns utrymme för elevens språkliga och estetiska skapande i kombination med programmeringsmoment.

 Mål

Efter genomförda moment har du tränat din förmåga att utföra och förstå;

1.Vad digitalisering kan betyda i din vardag.

2. Vad blockprogrammering betyder på en grundläggande nivå.

3. Vad det innebär att kommunicera så att en kamrat eller en digital avatar kan utföra de moment du vill att hen ska utföra.

5. Hur du själv kan kommunicera ett budskap i en estetiskt utvecklad form i en digital programmeringsapp.

6. Hur du kan välja olika alternativ för att lösa olika problem som kan uppstå i samband med programmering.

Utvärdering;

 

Efter varje aktivitetspass gör vi en kortare utvärdering vad de lärt sig , vad de tyckte var svårt och vad de skulle vilja lära sig nästa pass.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: