Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema religion åk 2

Skapad 2020-11-08 17:46 i Uggleskolan Lunds för- och grundskolor
Religion handlar om sådant vi tror men egentligen inte kan veta säkert. Det handlar också om traditioner och om hur människor tänker att vi ska vara mot varandra. Man skulle kunna förklara religion som en känsla. Man får tro vad man vill.
Grundskola 2 – 3 Religionskunskap SO (år 1-3)
Religion handlar om tro, men också om traditioner, möten mellan människor och tankar om hur vi ska vara mot varandra. Du ska få lära dig om några högtider, symboler, heliga platser, skrifter och berättelser inom kristendom, judendom och islam - både om hur de olika religionerna är lika och olika varandra. Vi ska också få en inblick i hindusimen och buddhismen.

Innehåll

Mål

 • Du ska få en förståelse för vad religion är och att alla människor tror på olika saker.
 • Du ska få lära dig om religionerna judendom, kristendom, islam, buddhism och hindusim.
 • Du ska få lära dig om vilka platser det finns nära dig där människor kan utöva sin religion.
 • Du ska få höra berättelser från religionernas heliga skrifter och öva på att återberätta några av dem.
 • Du ska få diskutera tillsammans med dina klasskompisar kring olika livsfrågor

 

Arbetssätt 

Vi kommer att arbeta med en religion i taget. Först lär vi oss fakta om religionen på olika sätt. Sedan läser vi en berättelse inom religionen och försöker återberätta den på olika sätt. Till sist gör vi en praktisk aktivitet som är kopplad till religionen. Därefter går vi vidare till nästa religion. Under tiden vi lär oss fyller vi i ett jämförelseschema med religionernas heliga skrifter, högtider, symboler och byggnader. 

Vi kommer att lära oss om religionerna genom att... 

 • se på film
 • lyssna på sånger 
 • läsa i böcker och på internet
 • intervjua
 • jobba i par eller grupp 
 • skapa och rita 

 

Bedömning

Vi kommer att bedöma om du...

 • kan ge exempel på någon högtid, symbol och berättelse från kristendomen, islam och judendomen
 • kan beskriva några platser som finns nära dig där människor kan utöva sin religion
 • kan återberätta en del av någon berättelse från bibeln
 • kan delta i diskussion med dina klasskompisar om någon livsfråga

Du får visa detta genom att:

- skriva, rita och berätta om en berättelse

- välja mellan att skapa en film eller en teater som gestaltar en berättelse

- lägga rätt symbol och högtid under rätt religion i jämförelseschemat

- delta i diskussion i par eller liten grupp om olika livsfrågor 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  Re  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  Re  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  Re   3
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  Re   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  Re   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  Re   3

Matriser

Re SO
Tema religion åk 2

Kan med stöd
Jag klarar målet om jag får stöd från en vuxen som till exempel ställer frågor och leder in mig på rätt väg.
Kan själv
Jag klarar målet själv utan att få stöd av en vuxen.
Högtider, symboler och berättelser
Kan ge exempel på någon högtid, symbol och berättelse från kristendomen, islam och judendomen
Med stöd från en vuxen kan jag ge exempel på en högtid och symbol inom kristendomen, judendomen och islam.
Jag kan själv ge exempel på en högtid och symbol inom kristendomen, judendomen och islam.
Platser för religionsutövning
Kan beskriva några platser som finns nära mig där människor kan utöva sin religion
Med stöd från en vuxen kan jag beskriva några platser som finns nära mig där människor kan utöva sin religion.
Jag kan själv beskriva några platser som finns nära mig där människor kan utöva sin religion.
Berättelse från bibeln
Kan återberätta en del av någon berättelse från bibeln
Med stöd från en vuxen kan jag återberätta en del av någon berättelse från bibeln.
Jag kan själv återberätta en del av någon berättelse från bibeln.
Livsfrågor
Kan delta i diskussion med mina klasskompisar om någon livsfråga
Med stöd från en vuxen beskriver jag mina tankar om en livsfråga i en diskussion med mina klasskompisar.
Jag kan själv beskriva mina tankar om en livsfråga i en diskussion med mina klasskompisar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: