Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hälsans tre Delar

Skapad 2020-11-08 18:22 i Örbyhus skola 7-9 Tierp
Grundskola 8 – 9 Idrott och hälsa
En planering med tillhörande bedömningsmatris för ett arbetsområde om Hälsa och de tre delar som begreppet kan delas in i: Fysisk, Psykisk och Social.

Innehåll

Hälsans tre Delar

 

Syfte:          

Eleven ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet. Eleverna ska även ges förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor samt ges kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande.

(Lgr 11, s. 51)

 

Centralt innehåll:

·         Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa.

·         Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.  

·         Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.

·         Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.

(Lgr 11, s. 53)

 

Arbetssätt:

                      Arbetsområdet sträcker sig över två veckor där vi kommer att arbeta med de tre olika aspekterna av hälsa – fysiskt, psykiskt och socialt. Vi kommer att arbeta med teoretiska moment där vi berör dessa tre delar och arbeta praktiskt med olika hälsofrämjande aktiviteter. Under arbetarområdet kommer alla elever att göra egna reflektioner utifrån sina liv och hur de vill att deras liv ska formas framöver. De teoretiska momenten kommer att bestå av filmer, genomgångar och egna skriftliga reflektioner. De praktiska momenten kommer att bestå av rörlighetsträning, pulshöjande aktiviteter, samarbetsövningar och avslappning.

 

 

Bedömning:

Bedömningen kommer att baseras på följande kriterier utifrån läroplanen:

·         Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att sam­tala om egna upplevelser och föra (…) underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

·         Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.

(Lgr11, s. 55)

Matriser

Idh
Hälsans tre Delar

Når ej kunskapskraven
E
C
A
Lektionsarbete
  • Idh  E 9
  • Idh  C 9
  • Idh  A 9
Du har ej uppnått detta kunskapskrav.
Deltar aktivt i undervisningen och anstränger sig i de olika momenten. Anstränger sig utifrån sina egna förutsättningar och kan bedriva träningen tillsammans med klasskamraterna i par och grupp.
Deltar aktivt i undervisningen och visar god grundkondition för att kunna prestera genom alla övningar. Visar god förmåga att träna tillsammans med andra och utföra alla rörelser med god säkerhet och kontroll.
Är engagerad och aktiv i undervisningen och är drivande i de olika momenten. Visar en god kondition och kan prestera inom alla aktiviteter. Visar stor säkerhet och kontroll i sina rörelser och kan vara ett stöd för andra i deras träning.
Förståelse för hälsans delar
  • Idh  E 9
  • Idh  C 9
  • Idh  A 9
Du har ej uppnått detta kunskapskrav.
Visar förståelse för vad som menas med bra hälsa. Kan ge exempel på hälsofrämjande saker inom alla områden.
Visar god förståelse för hälsobegreppet och hur dess delar påverkas av varandra. Kan reflektera och ge förslag kring olika hälsofrämjande aktiviteter.
Visar mycket god förståelse för hälsobegreppet och kan föra utförliga resonemang kring hälsofrämjande åtgärder.
Teoretiska uppgifter
  • Idh  E 9
  • Idh  C 9
  • Idh  A 9
Du har ej uppnått detta kunskapskrav.
Visar förmåga att reflektera kring den egna hälsan utifrån olika aspekter.
Kan föra djupa resonemang kring den egna hälsan och hur olika val påverkar hur man mår. Kan jämföra och dra slutsatser utifrån egna resultat.
Kan föra djupa resonemang kring den egna hälsan och hur de fysiska och psykiska/sociala delarna påverkar varandra. Kan jämföra, värdera och utveckla hälsofrämjande arbetet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: