Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ljud och ljus

Skapad 2020-11-08 18:25 i Björksätraskolan F-9 Sandviken
Grundskola F
Känna till hur ljud uppstår och breder sig, frekvens, ljudets hastighet, toner och musik och ljud på gott och ont. Känna till begreppet Ljuskälla, reflektera, normal, infallsvinkel, reflektionsvinkel, konvex spegel, konkav spegel, brännpunkt, brännvidd, ljusets brytning, tätare ämne, optisk fiber, konvex lins, konkav lins, verklig bild, skenbild

Innehåll

Planering Optik/ Akustik 

Vecka 46

Ljud  

Kapitel 3.1  

BegreppenLjudvåg, Väglängd, frekvens, Ultraljud, Infraljud 

https://app.studi.se/l/vad-aer-ljud 

https://app.studi.se/l/musik-resonans 

resonans laboration finns på Gleerups 

Toner Gleerups 

 

Vecka 47

3.2 - 3.3 

Begrepp: Normalton, Hög och låg ton, Stark och svag ton, Resonans 

Eko, Ekolod, Ljudnivå, Decibel, Tinnitus, Dopplereffekt. 

https://app.studi.se/l/ljudets-styrka-och-spridning  

https://app.studi.se/l/dopplereffekten 

 https://app.studi.se/l/ljud-och-oljud 

Se på Gleerups.

Vecka 48 

Träna till provet / ljus 

Kapitel 5.1 - 5.2 

Begrepp: Ljuskälla, reflektera, normal, infallsvinkel, reflektionsvinkel, konvex spegel, konkav spegel,  

brännpunkt, brännvidd, 

ljusets brytning, tätare ämne, optisk fiber, konvex lins, konkav lins, verklig bild, skenbild, 

Laboration speglar och buktade speglar, linser. Använd optiksats. (Gleerups eller tefy) 

 https://app.studi.se/l/ljusets-brytning-1 

 https://ahttps://app.studi.se/l/ljus-och-skugga 

https://app.studi.se/l/reflektion-och-transparens  

https://app.studi.se/l/konkav-och-konvex-reflektion 

pp.studi.se/l/ljusets-brytning-2 

https://app.studi.se/l/linser 

  

Vecka 50 träna till provet.

 

Vecka 51

Repetera  de som gicks igenom

5.3-5.4-5,5 

Begrepp: lupp objektiv, okular, slutare, bländare, närsynthet, översynthet, 

spektrum, elektromagnetisk strålning ozonskiktet, polariserat ljus och laser. 

Laborationer: Tefy kikare,Hologram 

 

https://app.studi.se/l/faerger-i 

 https://app.studi.se/l/faerger-ii 

Matriser

Fysik Ljud och Ljus

Använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara

Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Begrepp
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på komplexa fysikaliska samband.

Genomföra systematiska undersökningar i fysik

Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Laboration
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier. Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras. Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska modeller och teorier. Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras. Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt. Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier. Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka. Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Kommunikation

Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Samtal och diskussioner
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: